SDH OLBRAMOVICE

Hasiči/Dobrovolní hasiči/Okénko sboru

26.01.2017
SDH OLBRAMOVICE
Píše se rok 1896 - rok založení hasičského sboru Olbramovice, malé obce ve středních Čechách.. Za více jak stoletou  existence sboru se skrývá obrovské množství práce, obětavosti, lidských tragédií, ale i radosti a šťastných okamžiků lidí, kteří se po řadu generací věnovaly dobrovolné a záslužné práci hasičů ve své obci. Obci svým zapojením do hasičské činnosti věnovaly své úsilí, svůj volný čas, své nadšení, čímž po dlouhá desetiletí plně naplňují opravdový význam  hesla svého sboru "Ni zisk, ni slávu".
Idea ochrany životů a majetku spoluobčanů při živelných pohromách byla pro členy hasičského sboru v Olbramovicích vždy silná, mocná a ušlechtilá. Vždy všechny spojovala a sjednocovala v kolektivní snažení a obětavému vypětí při všech záchranných činnostech.Hasičský sbor Olbramovice kromě svého vlastního poslání však vždy navíc plně byl a je po celou dobu svého trvání  důležitým a významným  nositelem spolkového života a kulturně-společenské  činnosti v obci Obramovice..
OLBRAMOVICE
Obec Olbramovice se nachází v okrese Benešov ve Středočeském kraji.První písemný záznam o obci je sice až  z roku 1352, ale v polovině 12 stol. se na území dnešních Olbramovic usadil vladyka Olbram, jehož potomci se nazývali Olbramovici. Po nich dostala jméno osada Olbramovici, později i vlastní obec Olbramovice.
V obci Olbramovice , kterou protíná železniční trať Praha - České Budějovice a mezinárodní silnice 1/3 z Prahy do Tábora, v současné době žije přes tisíc sto obyvatel. Obec je rozdělena do 15 místních částí a má tři sbory dobrovolných hasišů. Značná část obce se nachází v Přírodním parku Džbány-Žebrák, který byl vyhlášen v roce 1996.
 http--www.olbramovice.cz
 
 
1