Skalenští dobrovolní hasiči sídlí v nové hasičské zbrojnici.

Hasiči/Dobrovolní hasiči/Okénko sboru

22.11.2018
Skalenští dobrovolní hasiči sídlí v nové hasičské zbrojnici.
dh.jpg sklana.png

V sobotu 17. listopadu 2018 proběhlo ve Skalné (okr. Cheb) slavnostní předání nové hasičské zbrojnice místní jednotce Sboru dobrovolných hasičů. Akce se konala za krásného slunečného počasí a proběhla za účasti představitelů města Skalná, Hasičského záchranného sboru ČR, Karlovarského kraje, členů jednotky SDH, obyvatel a hostů města Skalná.  

ViewImage-(2).jpg

V úvodu konání akce, zbrojnici požehnal místní farář ThMgr. Piotr Libner. Následně starostka města Mgr. Rita Skalová předala klíče od budovy veliteli místní jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tomuto aktu přihlíželo na 600 obyvatel a hostů, kteří si nenechali slavnost ujít

ViewImage-(5).jpg

Symbolického přestřižení pásky se zúčastnili starostka města Mgr. Rita Skalová, místostarosta ing. Radomil Gold oba za město Skalná. Za Hasičský záchranný sbor ČR přestřihnul pásku Generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálmajor Drahoslav Ryba. Karlovarský kraj zastupoval radní pro odbor školství ing. Jaroslav Bradáč a za místní hasiče velitel jednotky pan Roman Melničuk.

ViewImage-(3).jpg

S financováním nové hasičské zbrojnice města Skalná, která je zařazena do kategorie JPO III/1, pomohla Evropská unie z Integrovaného operačního programu „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ – stanice IZS (výzva 36). Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003137. Název projektu: Výstavba požární zbrojnice – Skalná. Celkové náklady na výstavbu budovy HZ byly ve výši cca 37 000 000 korun. Evropská unie přispěla částkou cca 32 000 000 Kč. Zbytek nákladů pokryje město Skalná z vlastních zdrojů. Budova byla postavena během 14 měsíců na zelené louce v ulici Česká.

ViewImage-(11).jpg

Areál hasičské zbrojnice tvoří parkoviště, manipulační plochy, garáže s věží pro sušení požárních hadic a dvoupodlažní provozní budova. Objekt garáží zahrnuje čtyři garážová stání s výsuvnými sekčními vraty pro zásahová vozidla jednotky SDH Skalná. Hloubka a šířka garážových stání byla stanovena dle rozměrů hasičských vozidel při zachování požadovaných manipulačních koridorů dle ČSN 73 5710 „Požární zbrojnice a stanice“. Z této normy se vycházelo i u ostatních dispozic a technologií budovy nové hasičské zbrojnice.
V části prostoru garáží je umístěn sklad prostředků požární ochrany, sklady objemných potřeb pro účely civilní ochrany, el. rozvodna s dieselagregátem, prádelna-místnost pro sušení oděvů a prostory pro praní a sušení hadic. Mimo to se v prostoru garáží nachází místnost pro hrubou očistu a dílna.

ViewImage-(8).jpg

V přízemí provozní budovy najdeme šatnu pro výjezdové hasiče, sprchy, sociální zařízení, kotelnu a technickou místnost pro úklid. Na hlavní vstup do provozní budovy navazuje schodiště do 2. nadzemního podlaží. V tomto podlaží se nachází denní místnost, kuchyň, kancelář velitele jednotky, místnost krizového štábu obce, archív, balkon, záchody pro muže a ženy. Objekt hasičské zbrojnice je oplocen, zabezpečen kamerovým systémem a systémem pro detekci neoprávněného vstupu osob.

ViewImage-(9).jpg

Hasiči města Skalná ročně vyjíždějí k více jak 100 událostem různého charakteru. Jejich hasební obvod patří rozlohou mezi největší v rámci územního odboru Cheb. Zajišťují požární ochranu pro Skalnou, Františkovy Lázně, Třebeň a k nim spadajícím obce a osady. Zasahují u požárů, živelných pohromách i technických zásazích. Jednotka je vyškolena a předurčena na zásahy u dopravních nehod. Že i zde své práci rozumí, potvrdili v letošním roce při krajské soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, kterou vyhráli a v roce 2019 budou hájit barvy Karlovarského kraje na mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Toto Mistrovství České republiky se bude konat na jaře 2019 a pořadatelem je Zlínský kraj.

ViewImage-(10).jpg
 
info44.jpg
SDH SKALNÁ

hasici-XY.jpegV současné době má sbor dobrovolných hasičů celkem  71 členů, z toho 25 členů ve výjezdové jednotce, která je zařazena do zásahových skupin s označením JPO-III (jednotka požární ochrany - stupeň 3), 16 členů jsou mladí hasiči ve věku 6-15 let.
Kromě stálého udržování akceschopnosti jak techniky, tak jednotlivých členů (schůze, školení velitelů, školení strojníků...) patří mezi naší vedlejší činnost neméně důležitá výchova mládeže (kroužek mladých hasičů).
 Za zmínku dále jistě stojí i bohatá kulturní činnost: pořádání Masopustní zábavy, dětské plesu, pálení čarodějnic, oslavy dětského dne a spousty jiných oslav a společenských akcí. Ani v pořádání sportovních akcí nezůstává náš sbor pozadu. Pořádáme tradiční vánoční turnaj ve volejbale o stříbrnou proudnici a v naší obci se též konají soutěže v požárním útoku a soutěže mladých hasičů. Naši členové jsou pravidelnými účastníky krajských kol soutěží v požárním sportu.
muzeum2.jpg
Muzeum hasičské historie ve Skalné
hasic-muzeum-Skal.jpg

Jedná se o největší muzeum svého druhu v Karlovarském kraji. Expozici hasičského muzea naleznete v nádherných interiérech gotického hradu Vildštejn ve Skalné. V muzeu naleznete starou hasičskou techniku, výstroj a výzbroj hasičů a vše co s hasiči souvisí. Vstupné je hrazeno u obsluhy hradní restaurace. Zde mimo klasické kuchyně je možno si dopřát také speciality místního hradního šéfkuchaře. Hasičské muzeum Skalná bylo spolufinancováno z evropských fondů pro regionální rozvoj programu CIL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. „Investice do Vaší budoucnosti“.

Zdroj:
Martin Kasal, tiskový mluvčí HZS Karlovarský kraj  - Foto: HZS Karlovarský kraj
info o SDH Skalné: Text/foto: www.sdhskalne.webnode.cz

FOTOGALERIE

 
 
1