K dnešnímu dni opouští HZS Libereckého kraje po dlouholeté službě tři příslušníci

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

30.12.2022 |  Liberecký kraj
K dnešnímu dni opouští HZS Libereckého kraje po dlouholeté službě tři příslušníci

V pátek dne 30. 12. 2022 níže jmenovaní příslušníci odsloužili svou poslední směnu u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. 

Po 22 letech na stanici v České Lípě ukončil svou službu nprap. Jaroslav Balaš. Ke sboru nastoupil v prosinci roku 2000 do směny „C“. Během své kariéry u HZS absolvoval řadu odborných a specializačních kurzů. Z pozice hasiče - strojníka se vypracoval na velitele družstva a zároveň zástupce velitele čety. Jeho odborné znalosti byly vždy na vysoké úrovni a všechny zadané úkoly plnil vždy příkladně a svědomitě.  Nejvíce vynikal v oblasti operačního řízení, kdy svým profesionálním přístupem dokázal každou mimořádnou událost vyřešit klidným a jistým způsobem. Svým mladším kolegům byl vždy příkladem a vzorem, zároveň byl ochotný poradit a pomáhat.
Za příkladné plnění služebních povinností byl v průběhu služby oceněn medailemi Za věrnost III. a II. stupně.

Na ÚO Jablonec nad Nisou ukončil po 24 letech službu nstržm. Karel Tvrdík. Karel nastoupil k tehdejšímu HZS okresu Jablonec nad Nisou v listopadu roku 1998 na stanici Jablonec nad Nisou na funkci hasiče. Po absolvování kurzu strojní služby přešel v roce 2000 na stanici Velké Hamry, kde začal vykonávat funkci hasiče – strojníka. Následně v roce 2010 byl převeden na nově otevřenou stanici Tanvald, kde působil až dodnes. Karel Tvrdík byl vynikajícím mentorem pro nové příslušníky a na stanici Tanvald byl zařazen k plnění úkolů jako instruktor motorových pil. Karel Tvrdík je také aktivním členem jednotky sboru dobrovolných hasičů Pěnčín – Huť.
Za příkladné plnění služebních povinností byl v průběhu služby oceněn medailemi Za věrnost III. a II. stupně.

Na českolipské stanici odsloužil svou poslední směnu pprap. Pavel Křeček. Pavel nastoupil k HZS Libereckého kraje na stanici Liberec v roce 2006. Do té doby byl příslušníkem HZS Středočeského kraje, územního odboru Beroun, stanice Beroun, kam byl přijatý 1. 9. 2002. Pavel byl při řešení mimořádných událostí vždy oporou svých velitelů, a to jak při zařazení jako hasič na prvních výjezdech, tak i při činnostech, které vyžadovaly specializaci všech odborných služeb, zejména pak chemické služby, kde patřil mezi skvělé techniky s velkým přehledem znalostí a zkušeností.
Za příkladné plnění služebních povinností byl v průběhu služby oceněn medailí Za věrnost III. stupně.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje všem děkuje a přeje svým kolegům mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním životě.

Autor: plk. Ing. Petra Knížková

Zdroj:: HZS Libereckého kraje


 

nstržm. Karel Tvrdík

nstržm. Karel Tvrdík 

nprap. Jaroslav Balaš a pprap. Pavel Křeček

nprap. Jaroslav Balaš a pprap. Pavel Křeček

1