Poslední směna nadpraporčíka Jaromíra Klevety

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

30.03.2021 | Blansko/ Jihomoravský kraj
Poslední směna nadpraporčíka Jaromíra Klevety

Úterý, 30. března 2021 – V pondělí 29. března 2021 se uzavřela profesionální kariéra technika chemické a technické služby nprap. Jaromíra Klevety. Jeho působení u Hasičského záchranného sboru bylo spjaté s Blanskem a trvalo neuvěřitelných 40 let. Nyní jej čeká zasloužená penze. 

Jaromír Kleveta se narodil v roce 1957. K profesionálnímu sboru nastoupil 1. 2. 1981 jako starší požárník. Během své dlouhé hasičské kariéry si prošel řadou funkcí od hasiče až po velitele stanice a vedoucího oddělení IZS a služeb. Poslední část své kariéry zastával funkci technika chemické a technické služby na pracovišti IZS a služeb na územním odboru Blansko. Nemalou část své profesní kariéry věnoval také reprezentaci územního odboru v požárním sportu (PS) jako závodník a později i jako vedoucí družstva. Zkušenosti uplatnil později jako rozhodčí jednotlivých disciplín v PS v řadě soutěží v rámci celé České republiky.  

Během své dlouholeté hasičské kariéry se zúčastnil mnoha náročných zásahů a různých mimořádných událostí. Za své působení u profesionálního sboru byl Jaromír odměněn medailemi „Za věrnost“ II. a I. stupně.  Za svou celoživotní službu v bezpečnostním sboru byl na sklonku své kariéry odměněn medailí Za zásluhy, která mu byla předána na slavnostním nástupu při příležitosti jeho odchodu do penze.

Slavnostního nástupu a rozloučení se účastnil také ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Jiří Pelikán a náměstek pro IZS plk. Mojmír Richtr, z jejich úst zazněla slova díků a uznání za příkladnou službu.   

Jaromír Kleveta je nekonfliktní, kamarádský člověk a díky svému poctivému přístupu k práci, velkým znalostem a zkušenostem z oblasti chemické a technické služby se stal pro mnohé hasiče příkladem. Vždy byl ochoten své zkušenosti předávat mladším kolegům.

Z územního odbor Blansko odchází zkušený profesionál a my Jaromírovi přejeme do další životní etapy pevné zdraví, šťastné chvíle s rodinou a mnoho pohodových dní.

Poslední směna nadpraporčíka Jaromíra Klevety  (21).jpg

 

Jaroslav Mikoška – tiskový mluvčí HZS JmK   

Zdroj: HZS Jihomoravského kraje

1