Příslušníci a občanští zaměstnanci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy převzali ocenění za práci při zvládání nákazy COVID-19

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

31.07.2020 | Praha/ Praha
Příslušníci a občanští zaměstnanci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy převzali ocenění za práci při zvládání nákazy COVID-19
V úterý 28.7.2020 proběhlo ve Sloupové síni na centrální stanici slavnostní udělení medailí a plaket, které za generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslava Rybu předal krajský ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy plk. Ing. Luděk Prudil. Tato ocenění si převzali vybraní pracovníci, ale poděkování si zaslouží všichni hasiči z výjezdu, chemické služby, krajského operačního a informačního střediska, denní příslušníci i zaměstnanci.

Během pandemie COVID-19 zajišťovali pražští hasiči např. dezinfekci a ozonizaci prostor, výstavbu odběrních míst, distribuci osobních ochranných prostředků a dekontaminace posádek ZZS HMP.
Běžná práce všech hasičů byla ztížena ochrannými opatřeními, nošením jednorázových ochranných obleků u technických zásahů, nošením roušek u zásahů i na pracovištích. Výjezdoví hasiči byli téměř při každém zásahu vystaveni potencionálnímu riziku nákazy a tísňová linka 112 byla přetížena telefonáty kvůli nedostatečnému množství informací.
Šíření COVID-19 do značné míry omezilo běžné fungování HZS hl. m. Prahy.
Toto omezení spočívalo v zákazu vstupu veřejnosti na jednotlivé stanice a pracoviště, v omezení osobního kontaktu příslušníků a zaměstnanců mezi stanicemi a pracovišti, omezení školení a výcviku, přechodu na pracovní činnost z domova a v bezkontaktním střídání sloužících směn na výjezdu i operačním středisku. Některá z těchto opatření jsou stále v platnosti.

Z důvodu možné nákazy byla po stanovenou dobu omezena kontrolní činnost, nebylo možné realizovat naplánovaná taktická cvičení a neprobíhaly aktivity v oblasti preventivně výchovné činnosti a dalšího vzdělávání.
Šíření nákazy uvnitř sboru mělo za následek i krátkodobé vyřazení několika celých směn z jednotlivých stanic. Sbor si prošel těžkou zkouškou, kdy na konci března bylo pozitivně testováno 31 příslušníků a dalších cca 100 zůstalo v karanténě. Přímé dopady události se podařilo zavedením ochranných opatření postupně minimalizovat. Počty nakažených a karanténních příslušníků a zaměstnanců sboru v návaznosti na přijatá opatření a jejich koordinaci štábem HZS hl. m. Prahy začaly postupně klesat a začátkem května byl počet pozitivně testovaných i počet osob v karanténě nulový.

Velké poděkování za spolupráci a podporu patří všem kolegům napříč celým sborem, kolegům z ostatních složek integrovaného záchranného systému, rodinám, přátelům a mnoha dalším, kteří sbor podporovali ve složité situaci.
Zdroj: HZS hlavního města Prahy
 
1