Organizační složky Hasičského záchranného sboru ČR

                                                                         
Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná
o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.

Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS, se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů.
Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěžejní roli i v přípravách státu na mimořádné události.
Od roku 2001, kdy došlo ke sloučení Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) s Hlavním úřadem civilní ochrany, má HZS ČR ve své působnosti i ochrany obyvatelstva, podobně jako tomu je i v některých dalších evropských státech.
 
Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) tvoří:
  • generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra
  • ombudsman HZS ČR
  • 14 hasičských záchranných sborů krajů
  • Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku 
  •  Záchranný útvar HZS ČR (dislokace Hlučín a Zbiroh)
Součástí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová zařízení:
  • Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
  • Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
  • Technický ústav požární ochrany Praha
  • Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR
 
Podklad pro text: Informační zdroje GŘ HZS ČR.

První kroky nové ombudsmanky

Hasiči//Profesionální hasiči/Organizační složky HZS ČR/Ombudsman

Od 1.3.2017 mají profesionální hasiči HZS České republiky svého ombudsmana. Tedy přesněji ombudsmanku, paní Ing. Jarmilu...
24.3.2017
1