Velitel Záchranného útvaru HZS ČR Radim Řehulka byl jmenován brigádním generálem

Hasiči/Profesionální hasiči/Portrét hasiče

09.05.2019
Velitel Záchranného útvaru HZS ČR Radim Řehulka byl jmenován brigádním generálem
Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu 8. května 2019 u příležitosti státního svátku Dne vítězství do generálské hodnosti velitele Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radima Řehulku. 

ViewImage-(4).jpg
Ing. Radim Řehulka se narodil 23. června 1962, vystudoval Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a od roku 1984 zahájil svou profesní kariéru u 1. tankového pluku ve Strašnicích. Až do konce roku 2008 vystřídal v Armádě ČR (resp. jejich právních předchůdcích) několik útvarů, v nichž postupně působil na všech velitelských úrovních. V letech 2004 a 2005 se jako 1. velitel českého kontingentu EUFOR v Bosně a Hercegovině účastnil operace ALTHEA. Od roku 2004 velel 157. záchrannému praporu v Hlučíně, jenž byl k 1. lednu 2009 předán Armádou ČR Hasičskému záchrannému sboru ČR.

obr4f8135a184abf-1400.jpgU Hasičského záchranného sboru ČR slouží jmenovaný od počátku roku 2009, kdy se stal velitelem nově vzniklého Záchranného útvaru HZS ČR, v jehož čele stojí dodnes. Osobně se podstatnou měrou zasloužil nejen o zdárný přechod od rezortu obrany k Ministerstvu vnitra, ale také o rozvoj samotného útvaru, který se pod jeho velením rozrostl z Hlučína také do Zbirohu a Jihlavy. Vyznačuje se technickým způsobem myšlení, má velmi dobré organizační a řídící schopnosti, což prokázal i tím, že si kolem sebe vytvořil tým schopných spolupracovníků, s nimiž vede Záchranný útvar HZS ČR, který je velmi dobře hodnocen, prokazuje nadstandartní výsledky (zejména při zásazích většího rozsahu) a stal se nedílnou součástí HZS ČR. Nově jmenovaný generál Řehulka osobně vedl také tým, který v loňském roce připravil příslušníky HZS ČR na slavnostní přísahu a pochod v rámci vojenské přehlídky u příležitosti oslav 100. výročí vniku samostatného československého státu.

Během své pětatřicetileté práce u bezpečnostních sborů obdržel mnoho významných ocenění, mj. Záslužné kříže ministra obrany ČR III. a II. stupně a medaili ministra obrany Za službu v zahraničí.
 
Zdroj:
Tiskový odbor - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Foto: GŔ HZS ĆR,
 
 
1