Poslání hasiče

                                                                               
Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.

Služební přísaha příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR zní: „Slibuji, že budu chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi, a to i s nasazením vlastního života. Při plnění svých povinností se budu řídit Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy, důsledně plnit rozkazy a pokyny svých nadřízených a při svém jednání budu mít na zřeteli obecný zájem.“

 

Nováčci hasičského sboru z Pardubického kraje slíbili svědomitou službu a zkušení profesionálové převzali medaile

HZS Pardubický kraj//Žhavé aktuaity/Z regionů

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit...
16.11.2017

Složení slibu nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a předání medailí Za věrnost v Brně na Špilberku

Hasiči//Profesionální hasiči/Poslání hasiče

V úterý 26.září 2017, se hrad Špilberk v Brně odpoledne stal dějištěm slavnostního předání medailí a složení slibu nových...
27.9.2017

Slavnostní složení služebního slibu nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Hasiči/ Profesionální hasiči/ Poslání hasiče

Dne 20. září 2017 v areálu Památníku Terezín složilo 29 nových příslušníků HZS Ústeckého kraje služební slib. Slavnostní složení...
22.9.2017

O víkendu v Pelhřimově shořelo krematorium, zněla dechová hudba a noví příslušníci složili slavnostní slib

Hasiči/ Profesionální hasiči/ Poslání hasiče

Pelhřimovské Masarykovo náměstí patřilo o víkendu v pořadí již 17. ročníku Festivalu hasičských dechových hudeb a dnům záchranářů...
28.8.2017
1