False

Berounští hasiči dostali nový technický kontejner

Technika/Vybavení/Technika

20.04.2020 | Beroun/ Středočeský kraj
Berounští hasiči dostali nový technický kontejner

V březnu byl na stanici HZS Středočeského kraje v Berouně zařazen do výjezdu nový technický kontejner KTE, který podle návrhu berounských hasičů přímo „na míru“ vyrobila firma KOBIT – THZ CZ s.r.o., která sídlí ve Slatiňanech na Chrudimsku. 

kobit.jpg

Na návrhu kontejneru se podíleli zejména příslušníci chemické služby hasičské stanice Beroun a konstrukčně návrh zaštítil technik strojní služby ze směny A nprap. Jaroslav Šantora, který nejen nakreslil samotné technické výkresy, ale i osobně konzultoval s pracovníky firmy KOBIT všechny technické detaily během výroby. Rovněž grafické značení uloženého materiálu je prací týmu berounských hasičů.

Nový technický kontejner, hmotnostně a rozměrově přizpůsobený nosiči kontejnerů hmotnostní třídy „M“ (Mercedes-Benz Atego), nahradí v Berouně celkem tři menší a technicky již dosluhující kontejnery. KTE nově slučuje chemický, protiplynový a kontejner na ropné havárie. Tímto sloučením si berounští hasiči výrazně zvýšili taktické možnosti nasazení kontejneru a zároveň si významně zjednodušili a urychlili vlastní manipulaci při výjezdu této pomocné techniky.

Kontejner je v maximálních možných rozměrech přizpůsoben nosiči kontejnerů s užitečnou hmotností 7 760 kg. Vnitřní uspořádání kontejneru je do sekcí podle uloženého materiálu. Drobný materiál je uložen v unifikovaných plastových přepravkách tak, aby manipulace s ním byla například pro hasiče oblečené do přetlakových obleků co možná nejkomfortnější. Zadní čelo je zároveň projektováno jako krycí střecha pro oblékání hasičů při zásahu v nepříznivém počasí. Vozíky s nornou stěnou v zadní části lze operativně zaměnit za vozíky s náhradními dýchacími přístroji a tlakovými lahvemi.

Kontejner je vybaven vlastním zdrojem elektrické energie s dobíječem 230 V. Jde o dva akumulátory 12 V s rozvaděčem. Dobíjení akumulátorů je možné ze sítě v garáži nebo z vozidla za jízdy. Kontejner je osazen vnitřním i vnějším osvětlením v provedení LED a vzadu oranžovou alejí označující překážku na pozemní komunikaci s možností tří režimů výstrahy.

Celou akci se podařilo realizovat také díky finančním příspěvkům společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o, Vápenka Čertovy schody a.s., Českomoravský cement, a.s., a městu Beroun, za což jim patří velké poděkování.

arriva.png      vapenka.pngcement.png    beroun.png

Kromě výše uvedených sponzorů bych rád za berounské hasiče poděkoval také všem pracovníkům slatiňanské firmy KOBIT, kteří s námi měli trpělivost a dokázali „vypilovat“ kontejner přesně podle našich potřeb.

mjr. Ing. Milan Provazník
pracoviště IZS a služeb
územní odbor Beroun

Zdroj: Ing. Ladislav HOLOMČÍK
HZS Středočeského kraje
krajské ředitelství

1