False

HZS Libereckého kraje se převzetím nových cisternových automobilových stříkaček zapojil do testování barevného provedení hasičské techniky

Technika/Vybavení/Technika

08.07.2020 |  Liberecký kraj
HZS Libereckého kraje se převzetím nových cisternových automobilových stříkaček zapojil do testování barevného provedení hasičské techniky

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje převzal dvě nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“), které jsou financovány z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Jedná se o vozidla CAS 20/3500/210-S2T vybavené zařízením pro řezání vodním paprskem za studena a hašení vodní mlhou (dále jen „CCS Cobra"). CAS budou dislokovány na stanicích Raspenava a Jilemnice. Dodavatelem CAS je společnost KOBIT, spol. s r.o. Pořizovací cena za obě CAS je 17.175.950,- korun včetně DPH. 

Jedna z CAS se odlišuje od stanovených standardů svým barevným provedením. Barevné označení techniky jednotek požární ochrany, kterým se rozumí její vnější barevná úprava, nápisy a označení a užití znaků, je na základě § 24 odst. 2 zákona o požární ochraně upraveno vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Na základě zpracovávání novely výše uvedené vyhlášky, týkající se mimo jiné také vnější barevné úpravy, nápisů a označení a užití znaků vozidel požární ochrany, rozhodlo MV-GŘ HZS ČR o testování navrhovaného barevného provedení právě na jedné z CAS dodaných HZS Libereckého kraje. Cílem testování je vyhodnocení návrhu barevného provedení cisternové automobilové stříkačky včetně rozsahu a provedení reflexních a dalších zvýrazňujících prvků. Návrh barevné úpravy CAS vychází z výsledků projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „Barevná úprava zásahového požárního automobilu“, který byl realizován v letech 2017 – 2018.

MV-GŘ HZS ČR se prostřednictvím sekce IZS bude podílet na vyhodnocení návrhu a posouzení všech závěrů tak, aby bylo možné konečný návrh zapracovat do připravované novely vyhlášky.

Podvozek

CAS jsou dodány na podvozku Scania P 440 B4X4 s výkonem motoru 324 kW, který je spřažen s automatizovanou převodovkou Opticruise bez spojkového pedálu. CAS je taktéž vybavena retardérem. CAS jsou jako první tohoto typu u HZS osazena stálým pohonem 4 x 4. Toto řešení zvyšuje bezpečnost posádky, jelikož stálý pohon obou náprav zajišťuje lepší ovladatelnost CAS, a to nejen na kluzkém povrchu.

Nástavba

CAS obsahují řízení provozu účelové nástavby (tzv. CAN-bus). Toto řízení je realizováno prostřednictvím dotykové obrazovky umístěné v obslužném panelu čerpadla, přičemž ovládání je umožněno i fyzickými klávesami osazenými po stranách dotykové obrazovky. Druhé ovládací místo se nachází v kabině osádky a je realizováno prostřednictvím přenosného tabletu. Systém řízení nástavby umožňuje ovládat nejen čerpadlo včetně pěnotvorné části, ale také zařízení CCS Cobra. Dále je možné ovládat osvětlení účelové nástavby a jejího okolí včetně osvětlovacího stožáru apod. Systém umožňuje automatizovaný provoz se zavodněním čerpacího zařízení a automatickou tlakovou regulací, případně automatické udržování nastavených otáček motoru, automatické plnění nádrže na vodu v závislosti na poklesu hladiny, automatické provedení zkoušek sání a těsnosti, zkoušky nejvyššího tlaku, zkoušky elektronických ventilů včetně provedení záznamu o těchto zkouškách a další automatizované akce. Systém také vyhodnocuje a signalizuje množství hasiv, včetně doby zbývající do jejich vyčerpání a další provozní data včetně provozních dat podvozkové části. Taktéž jsou monitorovány mezní hodnoty na čerpacím zařízení včetně záznamu provedených úkonů.

Dalším inovativním řešením těchto CAS je umístění zařízení pro řezání vodním paprskem v pravé zadní schráně společně s navijákem hadice vysokotlaké části požárního čerpadla. Toto řešení umožnilo plně využít ostatní schrány pro umístění věcných prostředků požární ochrany a nebyla tak narušena koncepce rozmístění těchto prostředků.

Mimo barevného značení je další odlišností zabudování hydraulického vyprošťovacího zařízení poháněného elektrickou energií do jedné z CAS. Mimo jiné toto řešení umožnilo efektivnější využití pravé přední schrány a získání cenného místa pro další požární příslušenství.

autor: kpt. Mgr. Jiří Červený, technik strojní služby

          por. David Kořínek, DiS., zástup tiskové mluvčí

FOTO: HZS Libereckého kraje, firma KOBIT spol. s r.o.
Zdroj: HZS Libereckého kraje

1