False

Hasiči ze stanice Kolín se učí ovládat novou techniku

Technika/Vybavení/Technika

18.07.2021 | Kolín/ Středočeský kraj
Hasiči ze stanice Kolín se učí ovládat novou technikuKolínská profesionální jednotka má nového pomocníka při boji s ohněm – kontejner kombinovaného hašení, který středočeským hasičům dodala firma KOBIT – THZ CZ s.r.o. 

Na počátku realizace tohoto projektu byla myšlenka získat techniku sdružující moderní prostředky, které výrazně zefektivní zásah při požárech průmyslových objektů, technologických zařízení, energetických objektů, skládek, třídíren opadu a podobných provozů.
 


Kontejner je vybaven technologií One Seven s možností výroby suché pěny, řezacím a hasicím zařízením Cobra, hasicím zařízením CO2 se zásobou 360 kilogramů oxidu uhličitého a práškovým hasicím zařízením PLA 500 s pěti sty kilogramy hydrofobního hasicího prášku třídy ABC, který při aplikaci proudnicí Wiliams Portable Hydrochem umožňuje kombinovaný hasební zásah „voda–prášek“.

Součástí kontejneru jsou dále čtyři kusy 50kg pojízdných hasicích přístrojů, z toho tři s obsahem prášku třídy M pro hašení požárů lehkých kovů a jeden obsahující prášek Nomex, který vyniká svou vysokou účinností při hašení požárů kapalin. Ve výbavě kontejneru jsou ještě dva třicetikilogramové pojízdné hasicí přístroje s obsahem oxidu uhličitého, šest přenosných hasicích přístrojů CO2 a šest přístrojů práškových.

V současné době probíhá intenzivní zaškolování a výcvik všech příslušníků centrální stanice Kolín, kde bude tato nová technika umístěna. Kontejner však bude připraven nejen pro zásahy v hasebním obvodu kolínského územního odboru, ale s ohledem na jeho specifické vybavení také v rámci celého Středočeského kraje, v případě naléhavé potřeby i pro mezikrajskou výpomoc.

Projekt kombinovaného hasicího kontejneru byl realizován sdružením finančních prostředků HZS Středočeského kraje, podniků a firem kolínského regionu, města Kolín a města Český Brod.

mjr. Mgr. Čestmír Rychlík
velitel stanice Kolín

Zdroj: Ing. Ladislav HOLOMČÍK
HZS Středočeského kraje
krajské ředitelství

1