False

Ministr vnitra spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje předali profesionálním hasičům 10 speciálních zásahových automobilů

Technika/Vybavení/Technika

24.07.2020 | Moravskoslezský kraj
Ministr vnitra spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje předali profesionálním hasičům 10 speciálních zásahových automobilů

Celkem 10 speciálních zásahových automobilů (PPLA – protiplynový automobil a CHA – chemický automobil) za více než 26 milionů korun předal v pátek 24.7.2020 ministr vnitra Jan Hamáček spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. Hasičskému záchrannému sboru MSK. 

Pořízení 4ks protiplynových automobilů a 3ks chemických automobilů bylo financováno Moravskoslezským krajem, a to v celkové hodnotě 18.301.250 Kč. Pořízení 1ks protiplynového automobilu a 2ks chemických automobilů bylo financováno ze státního rozpočtu, a to v celkové hodnotě 7.816.600 Kč.

„Jsem rád, že se Hasičskému záchrannému sboru daří nakupovat moderní techniku. Budu usilovat o to, aby evropské peníze z fondu obnovy byly využité také na nákup takového vybavení pro bezpečnostní sbory. Kvalitní výstroj a zázemí je to, co hasiči potřebují k tomu, aby odváděli perfektní práci“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Moravskoslezský kraj každoročně podporuje modernizaci a obnovu nejen profesionálních, ale i dobrovolných hasičů. „Moderní vybavení profesionálních a dobrovolných hasičů je pro bezpečnost v našem kraji nepostradatelné. Kvalitní technika je důležitým a nutným pomocníkem složek IZS nejen při požárech, ale i v dalších situacích, ve kterých jde o život. Naši hasiči patří k nejlépe vybaveným jednotkám v republice a kraj dělá vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrák také převzal z rukou ředitele HZS MSK brig. gen. Vladimíra Vlčka čestné uznání Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a medaili za plnění mimořádných úkolů spojených s bojem proti pandemii COVID-19.

Pět speciálních protiplynových automobilů je určeno pro speciální zásahy s nutností nasazení velkého počtu dýchací techniky, zejména při požárech většího rozsahu, dále při chemických haváriích s výskytem nebezpečných látek a měření koncentrací nebezpečných plynů a par. Vozidla jsou vybavena nejmodernějšími přístroji, které pomáhají usnadnit a urychlit práci specialistům v oblasti detekce nebezpečných látek u rizikových zásahů. Vozidlo také obsahuje prostředky pro dekontaminaci zasahujících hasičů, protichemické obleky, soupravy pro odběry vzorků všech skupenství a jiné speciální vybavení určené pro daný typ zásahu.

Pět speciálních chemických automobilů je určeno pro likvidaci mimořádných událostí spojených s únikem nebezpečných látek všech skupenství. Vozidla jsou vybavena prostředky pro přečerpávání a jímání až 1000 litrů nebezpečných látek, obsahuji stejně jako protiplynové automobily zařízení pro dekontaminaci zasahujících hasičů, různé druhy nejmodernějších protichemických obleků, nejmodernější přístroje pro detekci nebezpečných chemických a radioaktivních látek a v neposlední řadě i soupravy pro odběry vzorků chemických látek.

Velmi si cením podpory Moravskoslezského kraje a státu, ale i obcí a měst, při budování IZS v kraji, přičemž je nutno zmínit, že i situace související s infekčním onemocněním Covid-19 ukázala, jak je důležité, aby hasiči, a současně i ostatní složky IZS byly připraveny na zvládnutí takovéto mimořádné situace“, dodal ředitel HZS MSK brig. generál Vladimír Vlček.

Návštěva ministra vnitra v MSK bude dále pokračovat návštěvou Fakulty bezpečnostního inženýrství a jednáním s rektorem VŠB-TU a děkanem této fakulty, a poté navštíví Hasičskou zbrojnici v Pustkovci, jež byla postavena ze zdrojů státního rozpočtu, kraje i města.
Zdroj: Moravskoslezského kraje

1