False

Profesionální a dobrovolní hasiči si převzali novou zásahovou techniku

Technika/Vybavení/Technika

15.07.2021 |  Olomouc/ Olomoucký kraj
Profesionální a dobrovolní hasiči si převzali novou zásahovou techniku


Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje si ve čtvrtek 15. července 2021 oficiálně převzal do užívání čtyři nové kusy zásahové techniky.
 

Konkrétně se jednalo o týlové kontejnery, které hasiči využijí především při plošných mimořádných událostech, jako jsou rozsáhlé lesní požáry, přívalové deště, povodně nebo jiné živelní pohromy. Součástí slavnostní akce bylo také předání hasičských cisteren, které doposud sloužily jako výjezdová vozidla profesionálních hasičů, starostům obcí a zástupcům jednotek sborů dobrovolných hasičů Dlouhomilov (Šumpersko) a Jívová (Olomoucko).


IMG_0319.JPG

Symbolické předání klíčů od nové techniky zástupcům územního odboru Olomouc
 

Slavnostního předání zásahové techniky a symbolického předání klíčů se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. František Zadina a krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík spolu se svými kolegy.

 

IMG_0328.JPG
Ředitel HZS Olomouckého kraje předává klíče od zásahového vozidla CAS 30 starostovi obce Jívová na Olomoucku


 

Profesionální hasiči získali do užívání 4 týlové kontejnery, které zamíří na centrální požární stanice do Olomouce, Prostějova, Přerova a Šumperku. Ze svého rozpočtu je za 13 milionů korun pořídil Olomoucký kraj. Sbor dosud nedisponoval takovou technikou, která by odpovídala současným požadavkům na technické a hygienické zázemí při zásahu. Díky věcnému daru krajského úřadu tak budou na stanice doplněny kontejnery s vybavením, které se nejčastěji využívá při plošných a dlouhotrvajících mimořádných událostech, kdy se předpokládá nasazení velkého počtu příslušníků i členů dalších složek IZS. „Velice si vážím naší vzájemné nadstandardní spolupráce a doufám, že bude pokračovat i nadále. Nově pořízená technika bude v rukou hasičů sloužit na území celého Olomouckého kraje,“ poděkoval krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík.
 

Týlové kontejnery budou nasazeny především v případech, kdy je potřeba zřídit štáb velitele zásahu, který koordinuje práce hasičů a dalších složek IZS na místě rozsáhlých mimořádných událostí. Využít jej lze také jako týlové logistické zázemí pro zasahující příslušníky nebo složky IZS při živelných pohromách či déletrvajících lesních požárech (konkrétní vybavení a technickou specifikaci naleznete v příloze).
 

Starostové obcí a zástupci jednotek SDH Dlouhomilov a Jívová si z rukou krajského ředitele převzali klíče k zásahovým vozidlům CAS 30 a CAS 24, obě na podvozku Tatra T-815. Hasičské cisterny, které doposud sloužili Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, budou opět využity při zásazích jako výjezdová vozidla na Šumpersku a Olomoucku (jejich podrobnou technickou specifikaci naleznete v příloze). Obce byly vybrány HZS OLK na základě jejich žádosti a předem stanovených kritérií výběru. V těch rozhodovaly priority ve vztahu k území, zásahovému obvodu, vzdálenosti nejbližší stanice profesionálních hasičů, stáří současně užívané techniky a další. V obou obcích tyto cisterny nahradí stávající zastaralá výjezdová vozidla.
 

Zdroj: por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí 
HZS Olomouckého kraje
T: 777 420 107
T: 950 770 039
M: lucie.balazova@hzsol.cz
M: mluvci@hzsol.cz


1