False

Profesionální hasiči z Dobříše a Sedlčan mají nový ventilátor

Technika/Vybavení/Technika

22.09.2022 | Středočeský kraj
Profesionální hasiči z Dobříše a Sedlčan mají nový ventilátor

V pondělí 19. září se na stanicích HZS Středočeského kraje v Dobříši a Sedlčanech uskutečnilo slavnostní předání nového zařízení pro odvětrávání kouře a nebezpečných plynů. 
 


V rámci projektu zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Středočeského kraje, na kterém se finančně podílela města Dobříš a Sedlčany, byl pořízen bateriový přetlakový ventilátor LEADER BatFAN 3Li+. Přetlakové ventilátory byly jednotkám předány za účasti ředitele příbramského územního odboru plk. Ing. Tomáše Horváta, Ph.D. V dopoledních hodinách se předání na stanici v Sedlčanech zúčastnil také starosta města Ing. Miroslav Hölzel. Odpoledne pak proběhla obdobná akce na dobříšské stanici za účasti starosty Dobříše Ing. Pavla Svobody a místostarostky Bc. Dagmar Mášové.

„Pořízení bateriového přetlakového ventilátoru nás posouvá směrem k modernímu hasičskému sboru,“ uvedl velitel centrální stanice Příbram mjr. Ing. Radek Dopirák. Elektrické a bateriové ventilátory ve svém vývoji daleko přesáhly technické parametry konvenčních motorových přetlakových ventilátorů, které jsou standardně v naší výbavě.“

Přetlakový ventilátor je poháněn elektrickým pohonem s lithiovou baterií. Kapacita baterie umožňuje, aby zařízení pracovalo na plný výkon 50 minut, při snížení výkonu se doba nasazení prodlužuje. V případě, že by ani tyto časy nestačily, je možné ventilátor připojit do elektrické sítě, čímž se zároveň i dobíjí baterie. Největší výhodou elektrického ventilátoru je, že při jeho provozu nevznikají výfukové zplodiny, které by jinak byly vháněny do větraných prostor. Elektrický ventilátor je oproti motorovým také výrazně tišší, což pozitivně ovlivňuje komunikaci hasičů ve větraných objektech. I rozsah náklonu ventilátoru je větší, umožňuje například sklon o 90°, to znamená až do vodorovné polohy. Díky tomu je možné efektivně ventilovat například svislé kabelové kanály nebo šachty. Pomocí integrovaných LED svítilen je pak možné osvětlit pracovní prostor před ventilátorem.

Celková pořizovací cena jednoho bateriového přetlakového ventilátoru, který dodala firma EuroFire, spol. s.r.o., byla 165 tisíc korun, přičemž město Dobříš se na zakoupení podílelo příspěvkem ve výši 70 000 Kč a město Sedlčany přispělo částkou 120 000 Kč, zbytek byl doplacen z finančních prostředků HZS Středočeského kraje.

„Velmi mě těší, že nás města Dobříš i Sedlčany dlouhodobě podporují v naší činnosti a přispívají na modernizaci naší požární techniky i vybavení. Statisticky nám za období několika posledních let dochází v nárůstu událostí, které musíme řešit. Navíc práce hasičského záchranného sboru se také rozrůstá do oblastí, které historicky nepatří mezi běžné činnosti, jako například pandemie covid-19 nebo uprchlická krize, proto si velmi vážíme podpory, kterou nám obě města poskytují,“ zdůraznil v rámci předání ventilátorů ředitel příbramského územního odboru plukovník Horvát.


Zdroj: Ing. Ladislav Holomčík
HZS Středočeského kraje

1