False

Dobrovolní hasiči v Brně se zapojili do projektu „Rozšíření AED ve městě Brně“

Technika-Vybavení/Vybavení

30.11.2017
Dobrovolní hasiči v Brně se zapojili do projektu „Rozšíření AED ve městě Brně“
clim_thumb_xxl_ico_ost_defibrilatory905.gif   defibli.jpg
Zástupci jednotek sborů dobrovolných hasičů, Městské policie Brno a městských částí  ve středu, 29. listopadu 2017, převzali od Magistrátu města Brno nové defibrilátory v rámci projektu „Rozšíření AED ve městě Brně“. 
34409.jpg
Projekt navazuje na zavádění systému „Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji“, který byl pilotně zahájen v roce 2013 v Brně a v dalších fázích se rozšiřoval o AED u soukromých subjektů, Hasičského záchranného sboru a vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů v kraji. V roce 2015 se do něj zapojila i Policie ČR.

34406.jpg
V rámci tohoto projektu dojde k rozšíření sítě tzv. first responderů o jednotky Sborů dobrovolných hasičů Chrlice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Žebětín. Jedná se o jednotky, které jsou dislokovány na periferii města Brna. Další AED budou umístěny ve vybraných vozidlech a služebnách Městské policie Brno a veřejných objektech. Defibrilátory budou uloženy ve speciálních boxech na veřejných místech: požární zbrojnice, úřad městské části, služebna městské policie.
34408.jpg
Profesionální hasiči v projektu zajišťují metodické vedení ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje pro jednotky dobrovolných hasičů. Před předáním přístrojů jsme odborně proškolili všechny členy nově zapojených dobrovolných jednotek a vybraných strážníků Městské policie Brno prostřednictvím našich zkušených paramediků.

34407.jpg
V současné době je na území města Brna umístěno AED na pěti požárních stanicích profesionálních hasičů a u sedmi dobrovolných jednotek. V příštím roce počítáme, že budeme nadále spolupracovat s městem Brnem a Zdravotnickou záchranou službou Jihomoravského kraje v propagaci projektu a šíření informací o systému poskytování první pomoci s AED mezi občany v rámci preventivně výchovných akcí.
 
mjr. Ing. Bronislav Kocman – HZS Jihomoravského kraje
 
 
 
 
Zdroj:
Tiskový odbor HZS Jihomoravského kraje
Foto: HZS Jihomoravského kraje
 
1