False

Hasiči slavnostně převzali do užívání zmodernizované Školní a výcvikové zařízení ve Zbirohu

Technika-Vybavení//Vybavení

12.10.2022 | Zbiroh/ Plzeňský kraj
Hasiči slavnostně převzali do užívání zmodernizované Školní a výcvikové zařízení ve Zbirohu

12. 10. 2022 (PJ) - Dnes dopoledne proběhlo slavnostní předání modernizovaného Školního a výcvikového zařízení HZS ČR ve Zbirohu do užívání. Tento projekt byl z 85 % spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a dále 15 % ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra. 

Slavnostního přestřižení stužky se ujali:
- generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček Ph.D., MBA,
- náměstci GŘ HZS ČR: plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D.LL.M., brig. gen. Ing. Daniel Miklós MPA, brig. gen. Mgr. Slavomír Bell MSc. MBA,
- ředitel ŠVZ HZS ČR plk. Mgr. Martin Oujezský, MBA,
- zástupce ředitele ŠVZ HZS ČR plk. Ing. Josef Daníček,
- starosta města Zbiroh Martin Muravecký.

Generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček poděkoval všem, kteří se na modernizaci podíleli a uvedl, že pro republiku je zcela zásadní, že z hlediska dislokace byla o ŠVZ Zbiroh doplněna stávající zařízení v Brně a ve Frýdku-Místku. "První myšlenky, že by se ve Zbirohu vybudovalo zařízení pro hasiče, byly již v 90. letech. Začaly se realizovat v roce 2006 a hasičům slouží od roku 2016. Zdejší prostory budujeme několik let a postupně je rozšiřujeme. Vše je ale závislé na finančních možnostech, které nás v současné době v modernizaci spíše brzdí.“  Dále poděkoval zhotoviteli za provedení díla a zdůraznil, že věří, že bude všem sloužit bez vad.

 Ing. Jan Jirka, zástupce zhotovitelské firmy: „Hasiči jsou lidé s výjimečným charakterovým profilem. A je mi ctí, že jsem mohl pro ně tohle všechno vybudovat.“

 

Martin Muravecký, starosta města Zbiroh: „Školní a výcvikové zařízení potřebují nejen hasiči, ale celá republika, která potřebuje vyškolené hasiče. A zdejší zařízení dělá čest našemu městu.“

 

Martin Oujezský, ředitel ŠVZ HZS ČR na závěr poděkoval všem, kteří se na modernizaci ŠVZ Zbiroh podíleli – od projektu, přes rekonstrukce a výstavbu, vedení HZS až po financování. A zdůraznil: „Věřím, že potenciál našeho zařízení bude sloužit nejen hasičům, ale i policistům a dalším složkám IZS.“

 

Hlavním cílem projektu „Modernizace ŠVZ HZS ČR – středisko Zbiroh“ byla modernizace stávajícího ŠVZ HZS ČR Zbiroh, s důrazem na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností potřebných k řešení reálných situací.

 

Uvedeného cíle bylo dosaženo tím, že v rámci ŠVZ HZS ČR Zbiroh byly vybudovány nové a modernizovány stávající simulátory a trenažery a výcvikové objekty a současně byly pořízeny technologie, technické a technologické vybavení a pomůcky pro vzdělávání a výcvik členů JPO a složek IZS.

Výstupem projektu byla následující pracoviště:
Protiplynový polygon,
Výukové pracoviště Chemické služby,
Výukové pracoviště Technické služby,
Venkovní nádrž na vodu,
Výukové pracoviště Strojní služby,
Krytá výcviková hala.

Výstupy projektu (jednotlivá pracoviště, simulátory, trenažery a výcvikové objekty) vytváří u HZS ČR hmotné podmínky pro rozvoj specifických dovedností a součinnost složek IZS při řešení mimořádných událostí, a to především pro HZS ČR, Policii ČR, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, resp. základní složky IZS, pro které ŠVZ HZS ČR zajišťuje odbornou způsobilost v rámci České republiky.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií ve výši 85 % způsobilých nákladů projektu, 15 % způsobilých nákladů je hrazeno ze státního rozpočtu, rozpočtová kapitola Ministerstvo vnitra. Příjemcem dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 a současně řešitelem projektu je MV-GŘ HZS ČR.


kpt. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS.
tisková mluvčí

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
GSM: +420 778 799 068
e-mail: pavla.jakoubkova@grh.izscr.cz


Zdroj: úvodní stránka HZSCR

 

Evropské strukturální a investiční fondy

1