False

Hasiči v Chebu se příští rok dočkají nových garáží

Technika-Vybavení//Vybavení

01.09.2020 | Cheb/ Karlovarský kraj
Hasiči v Chebu se příští rok dočkají nových garáží

Stávající zázemí bylo již zcela nevyhovující 

Nové provozní garáže chebských hasičů, které společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD buduje v ulici 17. listopadu, už mají hotový skelet a střešní plášť. Stavba za 56,3 milionů Kč začala v závěru března a skončit má v září 2021.

„Plní se tak přání, o němž se poprvé mluvilo před čtvrt stoletím. Vzniklo několik návrhů, ale zejména nedostatek financí záměr vždy zastavil,“ říká Jan Doubrava, ředitel Územního odboru Cheb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Jednopodlažní objekt, který zabere zhruba 1350 m2, vyrůstá v místech, kde stávaly už nevyhovující garáže a venkovní mycí rampy.

„Demolice postupovala po částech. Zvláštní pozornost jsme věnovali materiálům s povahou nebezpečných látek, což byl třeba případ střechy s azbestocementovou krytinou,“ říká Jan Kutač, ředitel oblasti závodu Pozemní stavby Západ společnosti Swietelsky stavební. V této fázi se pracovalo v respirátorech a ochranných oblecích, vybouraný materiál se třídil a ukládal do speciálních kontejnerů a odvážel na řízenou skládku nebezpečného odpadu. Od května se pak už buduje nové zázemí hasičské techniky.

Původní garáže již nesplňovaly hygienické a bezpečnostní podmínky a nestačila ani jejich kapacita. Část podpůrné techniky, určené k výjezdům, se proto ukládala do garáží krajského ředitelství v Karlových Varech.

Garáže s moderním technickým a hygienickým zařízením hasičům ulehčí práci a díky novým technologiím také zrychlí jejich výjezd k mimořádným událostem. Venkovní mytí techniky nahradí vnitřní myčka, umožňující i vysoušení vozidel. Součástí objektu bude i dílna s montážní jámou, sklady a zázemí pro sloužící jednotku. A také 30 m3 nádrž na jímání dešťové vody s filtrací, která se využije k mytí vozidel a garáží.

 „Pracovní podmínky zasahujících hasičů se významně zlepší, stejně jako podmínky pro přípravu hasičské techniky,“ dodal Jan Doubrava.

Stavbu financuje Česká republika ze státního rozpočtu prostřednictvím generálního ředitelství HZS ČR poté, co před třemi lety už měl projekt stavební povolení a příslib financování z evropských fondů, ale alokované prostředky z této výzvy se vyčerpaly rychleji. „A my museli stavbu odložit. Právě to, že byl projekt kompletně připravený, nám ale loni významně pomohlo,“ říká Jan Doubrava.

V mezidobí, v letech 2010 až 2011, se tak alespoň díky velké podpoře města Cheb podařilo zrekonstruovat vnitřní prostory a celé zázemí chebské hasičské stanice. Ta v regionu zajišťuje požární ochranu pro 19 měst a obcí s téměř 50 tisíci obyvateli. Slouží v ní 36 výjezdových hasičů ve třech směnách, kteří loni vyjeli k 612 zásahům.
Zdroj: HZS Karlovarského kraje

1