False

Mobilní siréna jako nový prostředek varování a informování u jihomoravských hasičů

Technika/Vybavení/Vybavení

31.12.2018
Mobilní siréna jako nový prostředek varování a informování u jihomoravských hasičů
37719.jpg

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje začne od počátku roku 2019 využívat novou mobilní sirénu. Zařízení bylo pořízeno díky finanční podpoře Nadace ČEZ.

37717.jpg  37718.jpg

Mobilní siréna bude umístěna ve vozidle příslušníků ochrany obyvatelstva a krizového řízení, kteří zajišťují 24hodinovou službu pro případy řešení závažných mimořádných událostí. Novou mobilní sirénou zajistí varování a informování obyvatelstva v oblastech postižených mimořádnou událostí. Mohou ji využít i v oblastech, kde nejsou umístěny koncové prvky varování, nebo zajistit náhradní způsob varování za nefunkční prvek. 

 
Zdroj:
Jan Dvořák,
Tiskový odbor HZS Jihomoravského kraje
Foto: HZS Jihomoravského kraje
1