False

Písečtí profesionální hasiči mají novou cisternu z Fondu zábrany škod

Technika-Vybavení/Vybavení

03.08.2017
Písečtí profesionální hasiči mají novou cisternu z Fondu zábrany škod
Již třetí cisternu získal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje s Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Po dvou cisternách, které byly jihočeským hasičům slavnostně předány na podzim minulého roku a které dnes slouží na stanicích ve Strakonicích a Jindřichově Hradci, bude mít novou cisternu také profesionální jednotka na stanici v Písku. 
Nová písecká cisterna CAS 20/4000/240-S2T, je vyrobena na podvozku Scania 4 x 4 s výkonem motoru 480 HP. Jedná se o podvozek, který je schopný jezdit i mimo komunikace, nemá problém jet v blátě nebo ve sněhu. Pro jednodušší řízení je cisterna vybavena automatickou převodovkou.

ViewImage-(2).jpg
V nástavbě je instalována nádrž na 4000 litrů vody a 240 litrů pěnidla.  Nástavba cisterny je v tzv. technickém provedení, což znamená, že kromě klasického materiálu na likvidaci požárů je cisterna vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením, elektrickým lanovým navijákem v přední části vozu, osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou, motorovou pilou, motorovou kotoučovou pilou a další materiálem na technické typy zásahů. Technická výbava je dále doplněna například ochrannými obleky či materiálem pro hasiče-lezce.
V kabině je místo pro jedno družstvo ve složení 1 + 5 hasičů. Velitel zásahu má k dispozici moderní komunikační prostředky pro komunikaci jak s operačním střediskem, dalšími složkami integrovaného záchranného systému nebo pak hasiči přímo na místě zásahu. V kabině je instalován pro velitele zásahu tablet s navigací a informační podporou (např. databází nebezpečných látek).

ViewImage-(3).jpg
Cena nové cisterny je necelých 7 miliónů korun. Písečtí hasiči ji plánují nasadit na tzv. „prvovýjezd“. Což znamená, že právě tato cisterna bude vždy tou první, která bude k zásahu vyslána.
První reálný výjezd bude mít nová cisterna pravděpodobně po prázdninách. Do té doby se s ní a její obsluhou musí písečtí hasiči seznámit. Právě proto včera (1. srpna) proběhlo na stanici v Písku zaškolení všech hasičů-strojníků.

ViewImage.jpg
Co je Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů a jak funguje?
Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Smyslem zřízení Fondu zábrany škod je zapojení pojišťoven do financování požární ochrany, integrovaného záchranného systému a vlastně do celého bezpečnostního systému. Proto jsou prostředky z fondu rozdělovány mezi základní složky integrovaného záchranného systému, tedy hasiče, policisty a záchranáře, a to včetně dobrovolných hasičů, a dále také do ostatních složek IZS, které například realizují projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích (Besip) či programy prevence v oblasti škoda z provozu vozidel.
 
Zdroj:
Vendula  Matějů –tisková mluvčí Jihočeský kraj 
Foto: HZS Jihočeský kraj
 
1