False

Profesionální hasiči v Sušici se konečně dočkají nové stanice

Technika-Vybavení//Vybavení

22.09.2022 | Sušice/ Plzeňský kraj
Profesionální hasiči v Sušici se konečně dočkají nové stanice

Od roku 1993, kdy byla v Sušici otevřena nová profesionální stanice, tehdy ještě jako součást Okresní správy sboru požární ochrany v Klatovech, sloužili příslušníci této stanice společně s dobrovolnými hasiči v objektu požární zbrojnice Sušice.

HZS Plzeňského kraje usiluje již od roku 2000, kdy byl okresním úřadem Klatovy, bezúplatně převeden objekt bývalých autodílen AČR o jeho kompletní rekonstrukci a vybudování plnohodnotné hasičské stanice. Na konci roku 2020 byl zpracován projekt na rekonstrukci a v červenci 2021 vydáno stavební povolení. Z důvodu pandemie COVID 19 a následného enormního zvyšování cen stavebních materiálů a prací se nepodařilo vysoutěžit dodavatele stavby, protože žádná z firem se nevešla do předpokládaného rozpočtu, kterou měl HZS PK k dispozici a to i po navýšení rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra ČR.

Tuto situaci se podařilo vyřešit díky finanční pomoci Plzeňského kraje. Rada Plzeňského kraje doporučila poskytnutí mimořádné dotace HZS Plzeňského kraje a zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém jednání dne 5.9.2022 schválilo poskytnutí mimořádné dotace pro HZS Plzeňského kraje, na spolufinancování přestavby požární stanice v Sušici, ve výši 9 500 000 Kč. Díky finanční pomoci Plzeňského kraje se nyní v nové soutěži na dodavatele stavby již podařilo vybrat stavební firmu.

Uvědomujeme si, jak důležitou roli profesionální hasiči zastávají nejen při zásazích u nehod a požárů. Bez jejich pomoci bychom jen těžko zvládli situaci za covidu. V současné době jsou významnou součástí provozu centra pomoci uprchlíkům, a to už od počátku krize na jaře letošního roku. Proto považujeme za důležité podpořit je tam, kde jejich finanční možnosti dochází. Zázemí, jakým je kvalitní požární stanice by měla být samozřejmostí, kterou podpoříme, říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.


Zdroj: HZS Plzeňského kraje

 

1