False

Speciální clonové hadice obdrželi hasiči z Otrokovic

Technika-Vybavení/Vybavení

03.01.2018
Speciální clonové hadice obdrželi hasiči z Otrokovic
Profesionální hasiči ze stanice Otrokovice obdrželi 3.01.2018 nadační příspěvek na dovybavení stanice. 

ViewImage-aspx.jpg
CEMEX - Budujeme budoucnost, nadační fond poskytl na konci roku 2017 finanční prostředky ve výši 80.000,- Kč na nákup tří kusů clonových hadic.


Tento druh hadic slouží pro efektivní zásah při ochraně objektů ohrožených požárem, pro efektivní eliminaci lesních požárů jako tvorba vodních bariér. Dále slouží jako prostředek pro tvorbu vodních štítů při úniku chemických látek, a to zejména při adsorpci nebezpečných látek ve fázi těžkých plynů, a tvorbu dekontaminačních – desinfekčních stěn.
Velmi si vážíme vzájemné spolupráce a rádi bychom touto cestou poděkovali za poskytnuté finanční prostředky.
 


Zdroj :
por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje
Foto: HZS Zlínského kraje
 
1