False

Stanice Ústí nad Labem ve Všebořicích má nový kabát díky EU

Technika-Vybavení//Vybavení

06.02.2021 | Všebořice/ Ústecký kraj
Stanice Ústí nad Labem ve Všebořicích má nový kabát díky EU

Dosaženým cílem je výrazné snížení energetické náročnosti budovy a rekonstrukce nevyhovující a zastaralé výměníkové stanice. 

Na centrální požární stanici ve Všebořicích se uskutečnila investiční akce za finanční podpory z Operačního programu životního prostředí Evropské unie a Nová zelená úsporám.

Jednalo se o revitalizaci budovy jako celku, zejména zateplení jejich obvodových stěn, výměnu venkovních výplní otvorů a zateplení a rekonstrukci střešních konstrukcí, včetně všech s tím souvisejících úprav a úprav ve výměníkové stanici.

Stavba byla prováděna podle projektové dokumentace, energetického posudku a výkazu výměr. Stavební práce byla zahájeny 8. listopadu 2019 a hotové dílo bylo předáno 10. prosince 2020.

Celkové náklady na stavbu byly vyčísleny na 32.569.599,00 Kč.  Z toho: 11.822.359,59 Kč - 45% podíl Nová zelná úsporám, 10.508.764,08 Kč - 40% podíl Operační program životního prostředí EU, 3.940.786,54 Kč - 15% podíl státní rozpočet, 6.297.688,79 Kč - další technické výdaje.

Stavbu provedla Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Generální projektant: Correct BC, s.r.o. 

Zdroj: HZS Ústeckého kraje

1