False

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí ve Středočeském kraji pro rok 2018

Technika-Vybavení//Vybavení

26.01.2018
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí ve Středočeském kraji pro rok 2018

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy“. Výzva „Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2018“. 


uigi.jpg

  • Poskytování dotací se řídí nově vydanými „Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018“.

  • Sběr žádostí pro poskytování neinvestičních dotací na rok 2018 bude probíhat do 28. února 2018.

  • Žádosti ve Středočeském kraji budou adresovány na HZS Středočeského kraje, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek.

  • ID datové schránky HZS Středočeského kraje: dz4aa73

  • Součástí žádosti musí být kopie dokumentu (smlouvy) o zřízení účtu u České národní banky, na který bude obci dotace poskytnuta.

  • Více informací a potřebné formuláře naleznete zde

oddělení IZS
HZS Středočeského kraje

Zdroj:

por. Ing. Ladislav Holomčík – tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje

1