False

Uničovští hasiči dostali nové vybavení

Technika-Vybavení/Vybavení

23.11.2017
Uničovští hasiči dostali nové vybavení
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v rámci vícezdrojového financování své činnosti získává pravidelně příspěvky od měst a obcí Olomouckého kraje. Jedná se o prostředky jak v oblasti investiční, tak provozní. V letošním roce přispělo město Uničov profesionálním hasičům částkou ve výši 100.000 Kč na pořízení přenosného hasícího monitoru a dalšího drobného vybavení pro potřeby jednotky a zajištění údržby výcvikových ploch. 

Pořízený přenosný hasící monitor byl představen vedení města a členům bezpečnostní rady města Uničova v rámci jednání, které se konalo ve středu 22. listopadu 2017 dopoledne v Uničově.
Hasící monitor doposud nebyl ve výbavě požární stanice v Uničově. Prostředek bude umístěn na cisterně pro velkokapacitní hašení a bude využíván při hašení rozsáhlých požárů skládek, průmyslových objektů nebo v případech, kdy hrozí nebezpečí pro zasahující hasiče, například při požárech talkových lahví a dalších. Součástí monitoru je i nástavec pro hašení pěnou.

Další pořízené vybavení (motorový kartáč s radlicí) bude sloužit pro údržbu prostor pro výjezd požární techniky a výcvik hasičů.  V areálu požární stanice Uničov probíhá i výcvik jednotky SDH města Uničov a kolektivu mladých hasičů SDH Uničov.

Pořízené vybavení bude v rukou hasičů sloužit obyvatelům města Uničova a přilehlého okolí.
 
 
Zdroj:
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí - HZS Olomouckého kraje
Foto: HZS Olomouckého kraje
 
1