False

V Ostrově na Karlovarsku se začne stavět nová stanice

Technika-Vybavení//Vybavení

08.04.2022 | Ostrov/ Karlovarský kraj
V Ostrově na Karlovarsku se začne stavět nová stanice


Investice na téměř sedmdesát milionů korun je podpořena z evropských fondů 

Další výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje bude vybudována v Ostrově na Karlovarsku. O výstavbu této stanice usiluje sbor už dlouhou dobu. Aktuálně je připravená kompletní zadávací dokumentace a začne se vybírat zhotovitel stavby. Chystaná stavba je finančně podpořena z Evropské unie z Integrovaného regionální operačního programu a také ze státního rozpočtu.

Název projektu:

Novostavba stanice HZS Ostrov - výstavba stanice HZS Karlovarského kraje s důrazem na řešení pandemie Covid-19 a odolnost vůči změnám klimatu

Hlavní cíl projektu:

Cílem aktivit specifického cíle 6.1 REACT-EU je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek IZS tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií Covid-19.

stanice Ostrov.jpgCílem projektu je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti HZS Karlovarského kraje (HZS ČR) coby základní složky IZS především při řešení dopadů krize související s pandemií Covid-19, ale i při řešení dalších druhů mimořádných událostí, a to vybudováním nové stanice HZS Ostrov (nová dislokace), která v současné době chybí v rámci plošného pokrytí jednotkami PO v Karlovarském kraji. Splněním cíle projektu by došlo k posílení HZS Karlovarského kraje o jednotku PO. Přínosem projektu je vyřešení nedostatku bezpečného a kapacitně odpovídajícího zázemí potřebného při řešení různých druhů krizových situací a mimořádných událostí, vč. např. mimořádných událostí z důvodů pandemie Covid-19 a změn klimatu. Realizace projektu, tj. vybudování stanice Ostrov HZS Karlovarského kraje v nové dislokaci (lokalita Ostrov), zajistí podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události, přijatelnou reakční dobu pro efektivní nasazení složky IZS u mimořádných událostí, umožní odpovídající péči o zásahovou techniku, vytvoří podmínky pro činnost složek IZS a zároveň umožní dostatečnou odolnost vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu.

Cíle projektu bude dosaženo vybudováním nové (dosud chybějící) stanice HZS Ostrov, a tím posílením HZS Karlovarského kraje o jednotku PO, dojde k posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti HZS Karlovarského kraje (HZS ČR) coby základní složky IZS při řešení dopadů krize související s pandemií Covid-19. Projekt řeší nedostatek bezpečného a kapacitně odpovídajícího zázemí potřebného při řešení různých druhů krizových situací a mimořádných událostí, vč. např. mimořádných událostí z důvodů pandemie Covid-19 a změn klimatu, tím, že dojde k posílení HZS Karlovarského kraje o novou stanici (Ostrov), a tím o jednotku PO, která posílí ostatní jednotky v rámci HZS Karlovarského kraje nejen při řešení úkolů stanovených zákonem, ale i při řešení činností nad rámec zákona spojených s dopady pandemie Covid-19. Realizace projektu, tj. vybudování stanice Ostrov HZS Karlovarského kraje v nové dislokaci (lokalita Ostrov), zajistí podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události, přijatelnou reakční dobu pro efektivní nasazení složky IZS u mimořádných událostí, umožní odpovídající péči o zásahovou techniku, vytvoří podmínky pro činnost složek IZS a zároveň umožní dostatečnou odolnost vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu.

Číslo projektu:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016812

Program:

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl:

REACT-EU

Financování projektu:

  • Celkové výdaje:  68 200 000,00 Kč
  • 85 % spolufinancování ze strukturálního fondu EU (ERDF): 57 970 000,00 Kč
  • 15 % podíl financování ze státního rozpočtu: 10 230 000,00 Kč

stanice Ostrov II.jpg

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

1