False

Výstavba nové požární stanice v Žamberku začíná

Technika-Vybavení//Vybavení

09.11.2020 | Žamberk/ Pardubický kraj
Výstavba nové požární stanice v Žamberku začíná

Po několikaleté snaze o výstavbu nové požární stanice v Žamberku konečně stojíme na začátku její realizace. 

V těchto dnech byla krajským ředitelem HZS Pardubického kraje plk. Mgr. Alešem Černohorským a jednatelem firmy STYLBAU, s.r.o.  Ing. Pavlem Pohlem podepsána smlouva na výstavbu této stanice.

„Na stavbu jsme získali dotaci ve 146. výzvě, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Rozpočet stavby je 59.852.148,58 Kč s DPH, z toho spolufinancování ze strukturálních fondů EU činí 19.152.687,55 Kč s DPH. Na zpracování projektové dokumentace na výstavbu požární stanice Žamberk nám přispěl Krajský úřad finančním darem ve výši 600.000 Kč,“ říká plk. Ing. Jaroslava Černá náměstkyně krajského ředitele pro ekonomický úsek HZS Pardubického kraje.  

Zahájení stavby předáním staveniště se uskuteční dnes, v pondělí 9. listopadu 2020. Termín dokončení díla dle smlouvy je 31. ledna 2022.

„Nová požární stanice vyroste na pozemku v okrajové části města, v místě bývalých Orlických kasáren, s přímým výjezdem na silnici první třídy č. 11, čímž bude zajištěn rychlejší a bezpečnější výjezd zásahové techniky,“ uvádí plk. Mgr. Aleš Černohorský, krajský ředitel HZS Pardubického kraje.

Zároveň bude nová moderní budova splňovat současné požadavky na výkon služby jednotky PO. V neposlední řadě dojde i ke snížení nákladů na provoz, zejména nákladů na opravy a údržbu a spotřebu energií.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí
Zdroj: HZS Pardubického kraje

1