FOTOGALERIE Slavnostní předání pásového rypadla

Foto/Video//Foto/Prezentace hasičů

23.02.2018
FOTOGALERIE Slavnostní předání pásového rypadla

ViewImage-aspx.jpg
22.2.2018 proběhlo v areálu Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně ke slavnostnímu předání nově pořízeného pásové rypadla. To bylo pro potřeby Záchranného útvaru pořízeno Generálním ředitelstvím HZS v rámci projektu „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“ spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů.

df.jpg

Rypadlo nesoucí označení CAT 336F LN je speciálně upraveno pro činnosti hasičů. Na rozdíl od běžné verze je vybaveno mj. zvýšenou ochranou hydraulických rozvodů před účinky plamenů a sálavého tepla, v kabině strojníka pak držákem pro izolační dýchací přístroj a radiostanicí. Stroj tak není určen pouze na likvidaci následků přírodních katastrof, jakými jsou například povodně či sesuvy půdy, ale může být nasazen i v podmínkách požáru. Dosah rypadla je přes 14 metrů a k dispozici jsou čtyři pracovní nástroje. Dvě lopaty, z nichž jedna je svahovací, drapák a demoliční nůžky.
a.jpg

Záchranné rota Hlučín disponovala stejným typem techniky již od roku 2013 a za uplynulé období bylo rypadlo nasazeno u desítek mimořádných událostí. Jednalo se zejména o požáry skládek a skladů, kde se osvědčila možnost pracovat i s hořícím materiálem. Mimo požáry bylo rypadlo využíváno i ke zpevňování svahu při sesuvech půdy, čištění koryt řek a demolicím objektů po povodních nebo k rozebírání konstrukcí staticky narušených objektů. Nové rypadlo svými parametry převyšuje to, jímž naše jednotky již pět let disponují a najde tak ještě širší využití. Nově bude navíc jedno rypadlo dislokováno v Hlučíně a druhé v Jihlavě, čímž se zkrátí doba nasazení této techniky ve vzdálenějších částech republiky. 

ffff.jpg

Při předání byli přítomni ministr vnitra Mgr. Lubomír Metnar, ředitelka kabinetu MV JUDr. Anna Doležalová, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, jeho náměstci brig. gen. Ing. František Zadina a brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., dále zástupci firmy Zeppelin CZ a plk. Jan Bojko z HZS Moravskoslezského kraje. Na úvod slavnostního aktu poděkoval velitel útvaru plk. Radim Řehulka zástupcům Generálního ředitelství HZS ČR za podporu a možnost pořízení této moderní techniky, dále firmě Zeppelin CZ, za dodržení veškerých podmínek výběrového řízení a dobrou spolupráci při realizaci speciálních úprav rypadla a v neposlední řadě kolektivu útvaru, který se podílel na procesu pořízení této techniky. Ministr vnitra během svého proslovu zmínil několik významných zásahů Záchranného útvaru a ocenil práci záchranářů. „Vím, že tam kde si krajští hasiči neporadí se svou běžnou technikou, nastupujete vy.“ uvedl ministr a projevil zájem blíže se seznámit s další speciální technikou určenou pro zdolávání mimořádných událostí. Zástupce dodavatelské firmy p. Matuszek rovněž vyzdvihnul dlouholetou spolupráci se Záchranným útvarem, kterému během posledních let krom obou rypadel dodal smykem řízené nakladače, zodolněný pásový nakladač a elektrocentrály.

ViewImage-aspxa.jpg
Po symbolickém předání klíčů k novému stroji následovala krátká ukázka jeho možností a všem hostům byla představena rovněž další moderní a speciální technika, jež je ve výbavě jednotek Záchranného útvaru. Velitel poté přítomným prezentoval vývoj útvaru a představil jeho hlavní činnosti. Na závěr pak proběhla více než hodinová diskuze na nejrůznější témata týkající se působnosti a budoucnosti útvaru i HZS ČR.

kpt. Ing. Ivo Adámek
OPŘJ, tiskový mluvčí
Záchranný útvar HZS ČR

Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Foto: GŔ HZS ČR

1