Konference Červený kohout byla zahájena

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Celostátní-mezinárodní

02.04.2019
Konference Červený kohout byla zahájena

ckkk.gif
S devátou hodinou dopolední byla dnes, 2.dubna 2019, zahájena dvoudenní konference požární ochrany s mezinárodní účastí Červený kohout. V konferenčních prostorách hotelu Clarion Congress Hotel České Budějovice zasedlo více než tři sta jejích účastníků. 


fff.jpg

Konference požární ochrany s mezinárodní účastí se pravidelně koná pod záštitou náměstka Generálního ředitelství HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniela Miklóse, MPA, který je jedním z významných hostů.

f.jpg

Za Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v předsednictvu konference usednul ředitel plk. Ing. Lubomír Bureš, organizátorský tým z Domu techniky České Budějovice tradičně reprezentuje Ing. Alena Skálová. Vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, jsou: poslanec PS ČR Ing. Pavel Růžička, primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda a Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, z Vysoké školy báňské TU Ostrava - FBI. Ze zahraničních hostů si velice vážíme přítomnost ředitele Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky Košického kraje plk. Jozefa Fedorčáka.

fffff.jpg

Úvodního slova a představení hostů se ujal Ladislav Karda – mnohaletý příslušník jihočeského profesionálního sboru, který je s konferencí již neodmyslitelně spjatý. V následných krátkých projevech a zdravicích se pak vystřídali pan poslanec Růžička, primátor Svoboda, ředitel Bureš, paní Skálová a současný náměstek generálního ředitele HZS ČR Daniel Miklós, který konferenci oficiálně zahájil.

ck3.jpg

Tradiční součástí konference je předání skleněných sošek konference Červený kohout pro osobnosti, které se zasloužily o rozvoj konference, o její konání a zvyšování její odborné úrovně. Organizátoři každý rok ocení v rámci společenského večera dvě osobnosti, další sošku pak obdrží ten přednášející, jehož prezentace bude na konci konference vyhodnocena jako nejpřínosnější.

ck-33.jpg  svoboda_0.jpg

Letošním drobným odklonem od tradice bylo předání jedné ze sošek již na slavnostním zahájení konference. Skleněného červeného kohouta s certifikátem obdržel primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.

 

 

Zdroj:

Vendula Matějů, tisková mluvčí - HZS Jihočeský kraj
Foto: HZS Jihočeský kraj

 

FOTOGALERIE

1