Společný zásah cvičili hasiči při úniku nebezpečných látek

Vzdělání//Vzdělávací akce/Celostátní

10.09.2019 | Náchod/ Královehradecký kraj
Společný zásah cvičili hasiči při úniku nebezpečných látek

Čeští a polští hasiči cvičili společný zásah při úniku nebezpečných látek


Stanice Náchod se sídlem ve Velkém Poříčí hostila začátkem září výcvik v rámci česko-polského projektu Bezpečné pohraničí spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 

logo ČR pl.jpgVýcvik českých a polských hasičů byl zaměřen na téma zásahů s únikem nebezpečných látek. V rámci akce prošli příslušníci teoretickou  a praktickou  částí. Náplní teoretické části byly novinky ve výbavě  chemické služby HZS Královéhradecké kraje a jednotlivých  stanic, zejména opěrného bodu CPS Hradec Králové  a CPS Náchod. Účastníci  z řad  výjezdových  hasičů, operačních důstojníků  a polští kolegové měli možnost si prohlédnout velitelský automobil – měřicí  vůz a protiplynový kontejner, které jsou dislokovány na centrální stanici v Hradci Králové a technický automobil chemický ze stanice Náchod, který byl pořízen v rámci HZS Královéhradeckého kraje i na další stanice v kraji, a to ze stejnojmenného projektu bezpečné pohraničí.

Prakticky si mohli všichni přítomni vyzkoušet strojení  do jednorázových  protichemických oděvů a společný  zásah s tzv. „biohazard týmem“ ZZS Královéhradecké kraje. Další stanoviště byla zaměřena na využití plynotěsných protichemických oděvů a práci v nich, na zastavení úniku a jímání nebezpečné látky a v neposlední  řadě  i na dekontaminaci zasahujících.

Výcvik  se konal na stanici Náchod se sídlem ve Velkém Poříčí dne 4. 9. 2019 a zúčastnila se ho cekem šedesátka účastníků z HZS  Královéhradeckého kraje a příslušníků polských hasičských záchranných sborů. Poděkování za účast s biohazard týmem patří ZZS Královéhradecké kraje.
Zdroj:por. Mgr. Martina Götzova, tisková mluvčí
Foto: HZS Královéhradeckého kraje

1