Hasiči nacvičovali dopravu vody na velkou vzdálenost

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

17.05.2023 | Kladská/ Karlovarský kraj
Hasiči nacvičovali dopravu vody na velkou vzdálenost

Námětem taktického cvičení byla likvidace rozsáhlého lesního požáru 

Riziko lesních požárů je stále více aktuální. Oblast Slavkovského lesa či západní část Krušných hor v okolí Přebuzi jsou v rámci kraje místa, kde jsou z pohledu hasičů složité podmínky pro zásah. Především co se týká nedostatku zdrojů požární vody a dostupnosti techniky. To jsou hlavní důvody, proč je nutné se na tato rizika připravovat. A jednou součástí této přípravy jsou taktická cvičení.

V sobotu 13. května se takové cvičení uskutečnilo v okolí Kladské. Hlavními úkoly cvičení bylo procvičit spolupráci mezikrajské pomoci při zřízení dálkové dopravy vody hadicemi systémem HFS Somati v délce 5,4 km a tím zajistit dálkovou dopravu vody a kontinuální dodání hasební vody po dobu 40 minut.

Dále procvičit příhraniční spolupráci s jednotkami FFW ze SRN (FFW Mähring, FFW Bad Neualbenreuth a FFW Waldsassen), procvičit spolupráci zasahujících jednotek HZS ČR a jednotek SDH obcí u lesního požáru na velké ploše požáru, prověřit řízení déletrvajícího zásahu se zřízením sektorů, úseků a štábu velitele zásahu, včetně koordinace jednotek PO.

Součástí bylo i letecké hašení zajištěné vrtulníkem Policie ČR. Shromaždiště zasahujících jednotek a jejich techniky bylo u obce Lazy, soustředění velkoobjemových čerpadel bylo u Kladské a simulovaný požár pak byl na vrcholu Lesný, nejvyšší hory Slavkovské lesa.

Cvičení se zúčastnily jednotky požární ochrany ze II. stupně požárního poplachu, hasiči ze sousedního Německa a kolegové z Plzeňského kraje a z Prahy.

 Zdroj: HZS Karlovarského kraje

1