Hasiči v Praze uspořádali seminář pro studenty Policejní akademie České republiky

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

26.03.2018
Hasiči v Praze uspořádali seminář pro studenty Policejní akademie České republiky

Ve čtvrtek 22. března 2018 proběhl pod záštitou Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení další seminář pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze se zaměřením na aplikaci nabytých teoretických zkušeností při řešení simulované mimořádné události velkého rozsahu na jednotlivých úrovních řízení.


ViewImage-aspx.jpg


I tentokrát byla tato forma praktického cvičení studenty velmi pozitivně přijata a svým aktivním přístupem a interakcí s lektory pak sami nejvíce přispěli k naplnění jeho cíle.
 
 
Zdroj:
Martin Kavka – tiskový mluvčí  HZS Praha,
Foto:HZS Praha, odd.dokumentace
 
1