Náročné cvičení za ztížených podmínek prověřilo připravenost hasičů

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

27.07.2020 | Pardubice/ Pardubický kraj
Náročné cvičení za ztížených podmínek prověřilo připravenost hasičů

Mezi opravdu náročné zásahy u hasičů patří bezesporu noční události. Když je k takovému zásahu navíc potřeba i speciální vybavení jako například vybavení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (lana, karabiny, speciální trojnožka) a dýchací přístroj, a navíc ve stísněném prostoru, pak mají hasiči plné ruce práce, a v tomto případě nejen lezecká skupina. A právě proto takové situace několikrát do roka cvičíme. Tentokrát se jednalo o nácvik vyproštění osoby, která spadla do starého komína.

Hasiči po celou dobu nevěděli, kde se osoba nachází. Navíc dostali pouze souřadnice WGS (světový geodetický systém).

Do výcviku byla zapojena celá směna. Sice cvičení bylo přímo na stanici Pardubice, přesto bylo velitelem celé směny ztíženo: „nechal jsem vypnout světla a zakázal jsem použití výškové techniky. Ne nadarmo se říká, těžko na cvičišti, lehce na bojišti,“ upřesňuje ppor. Bc. Petr Dvořák, velitel čety směny A na stanici Pardubice. „Zraněný byl v bezvědomí, lezci museli prohledat budovu od sklepa až po střechu, aby nakonec zraněnou osobu nalezli v komíně. Ten byl velmi úzký, asi 70x70 cm, a navíc se hasič musel pohybovat s připojeným dýchacím přístrojem na dálku, na zádech ho kvůli velmi úzkému prostředí nemohl mít,“ doplňuje Petr Dvořák.

Lezci použili k náročnému zásahu trojnožku a veškeré lezecké vybavení. Zraněnou osobu hasiči vyprostili a cvičení nakonec úspěšně zakončili.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí
Zdroj: HZS Pardubického kraje

1