Příbramští hasiči opět procvičovali stabilizaci a pažení výkopů

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

07.11.2019 | Daleké Dušníky/ Středočeský kraj
Příbramští hasiči opět procvičovali stabilizaci a pažení výkopů

Příslušníci všech tří směn stanice HZS Příbram se od 5. do 7. listopadu zúčastnili pravidelné odborné přípravy zaměřené na stabilizaci a pažení nestabilních výkopů. Odborná příprava navazovala na první letošní výcviky, které byly provedeny v areálu firmy Bobcat s pobočkou v Dalekých Dušníkách. 

Zaměstnání tentokrát probíhalo přímo v areálu příbramské stanice. Speciální kontejner byl pořízen ze strukturálních fondů EU, konkrétně IROP na základně kritérií zohledňujících klimatické změny, kde příbramský region vyhodnotili jako nejvíce zatížený.

Technický kontejner STABILIZACE, který je od roku 2019 dislokován na stanici v Příbrami, patří do koncepce HZS Středočeského kraje pro řešení specifických mimořádných událostí spojených se stabilizací terénů a budov. Obdobné kontejnery jsou už umístěny na stanicích v Kladně, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře a v Říčanech.

Výcvik příbramské jednotky vedl hlavní lektor pro tuto oblast odborné přípravy za územní odbor Příbram nprap. Mgr. Jan Sýkora společně s krajským garantem mjr. Ing. Martinem Vondrou.

Hlavním záměrem výcviku bylo podrobné seznámení s technickými prostředky umístěnými v kontejneru a zejména praktický nácvik stavby pažení nestabilních výkopů s cílem zajištění bezpečného prostředí pro případnou záchranu osob. Hasiči si vyzkoušeli zajištění různých tvarů výkopů, se kterými se mohou při zásahové činnosti setkat. Výkopy se vzhledem k utrhaným stěnám, hranám a velkým rozměrům hodně přiblížily reálným podmínkám.

 

Poděkování za zdárně provedený výcvik patří nejen všem hasičům, kteří se odborné přípravy účastnili, a to zejména kvůli časové náročnosti, ale i firmě Doosan Bobcat EMEA s.r.o. za zapůjčení pozemku pro účely jarního běhu organizovaného zaměstnání. V neposlední řadě je potřeba poděkovat i Záchrannému útvaru HZS ČR a jeho rotě ze Zbirohu za pomoc při přípravě vlastních výkopů i za představení speciální techniky – sacího bagru, který si při výcviku mohli hasiči reálně vyzkoušet.

mjr. Bc. Pavel Maňas
vedoucí pracoviště IZS a služeb
územní odbor Příbram

Zdroj: Ing. Ladislav HOLOMČÍK
HZS Středočeského kraje
 
1