Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

20.06.2019 | Hradec Králové/Královehradecký kra
Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje zorganizoval dne 12. 6. 2019 seminář pro pedagogické pracovníky školských zařízení s názvem „Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události“. 

Tento seminář je zařazen v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je určen pro ředitele a pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol, kteří se podílejí na zvládání mimořádných událostí (MU) ve školské praxi. Semináře se zúčastnilo 18 zástupců školských zařízení z ORP Hradec Králové.

Účastníci semináře byli seznámeni s tématy, která se týkala právního rámce krizového řízení, analýzy rizik ohrožení v Královéhradeckém kraji s důrazem kladeným na možná rizika na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Hradec Králové. Dalšími body programu byly připravenost školských zařízení na MU, požární prevence a ochrana obyvatelstva. Součástí programu bylo i seznámení se s materiály, ze kterých mohou učitelé čerpat informace (učebnice, příručky, volně dostupné materiály nebo videoklipy „Štěstí přeje připraveným“). V závěru se účastníci seznámili s aktuální problematikou v oblasti kriminality mládeže. Na konci každého tématu probíhala věcná diskuze a ze strany zúčastněných byl seminář hodnocen jako přínosný.

plk. Ing. Jiří Ehl, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

1