Prověřovací cvičení v arcibiskupském zámku v Kroměříži

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

18.12.2022 | Kroměříž/ Zlínský kraj
Prověřovací cvičení v arcibiskupském zámku v Kroměříži

(14. 12. 2022) Dnes v odpoledních hodinách byla na věži arcibiskupského zámku v Kroměříži v rámci cvičení prověřena akceschopnost jednotky HZS Zlínského kraje stanice Kroměříž při záchraně osoby z výšky 40 metrů a také prověření zásahu na památkově chráněném objektu za dodržení všech doporučovaných postupů a metodik při tomto typu události. 

Námětem cvičení byla simulace, kdy na vyhlídkovém ochozu zámecké věže dojde k zhoršení zdravotního stavu a kolapsu jednoho z návštěvníků. Úkolem jednotky bylo poskytnout této osobě neodkladnou předlékařskou pomoc a provést její transport z vyhlídkového ochozu z výšky 40 m za použití nové výškové techniky.
 

Pohled na zámek s ustavenou výškovou technikou
Pohled na zámek s ustavenou výškovou technikou

Prověřovací cvičení bylo zahájeno vyhlášením požárního poplachu v 14:10 hodin. Po příjezdu byla v ulici Ztracená ustavena výšková technika. Část zasahující jednotky musela před tím fyzicky zdolat výškový rozdíl na vyhlídkový ochoz věže, kde nachystala figurínu, imitující zkolabovaného návštěvníka. Dále cvičení probíhalo podle zvoleného scénáře.
 

Nosítka s figurínou na koši výškové techniky
Nosítka s figurínou na koši výškové techniky

Po provedení záchrany a spuštění fingované zraněné osoby se výšková technika přesunula na Sněmovní náměstí a projela hlavní vstupní branou na vnitřní nádvoří arcibiskupského zámku. Zde byla výšková technika opět ustavena a byl vyzkoušen dosah na vyhlídkový ochoz věže. Následně technika opět těsně projela hlavní vstupní branou a jednotka se vrátila na stanici, kde proběhlo vyhodnocení prověřovacího cvičení.
 

Průjezd výškové techniky hlavní vstupní bránou arcibiskupského zámku
Průjezd výškové techniky hlavní vstupní bránou arcibiskupského zámku

Autor:  nprap. Roman Žemlička – HZS Zlínského kraje

Zdroj: HZS Zlínského kraje
1