Seminář - Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

16.06.2022 |  Královéhradecký kraj
Seminář - Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje zorganizoval dne 9. 6. 2022 seminář pro pedagogické pracovníky škol s názvem „Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události“. Seminář se konal pod záštitou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Tento seminář je zařazen v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je určen pro ředitele a pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol, kteří se podílejí na zvládání mimořádných událostí (MU) ve školské praxi. Semináře se zúčastnilo 46 zástupců škol z Královéhradeckého kraje.

Účastníci semináře byli seznámeni s tématy, která se týkala právního rámce krizového řízení, problematiky integrovaného záchranného systému, analýzy rizik ohrožení v Královéhradeckém kraji s důrazem kladeným na možná rizika na území kraje. Dalšími body programu byly připravenost škol a školských zařízení na mimořádné události, požární prevence a ochrana obyvatelstva. Součástí programu bylo i seznámení se s materiály, ze kterých mohou učitelé čerpat informace (učebnice, příručky, volně dostupné materiály nebo videoklipy „Štěstí přeje připraveným“). Na konci každého tématu probíhala věcná diskuze a ze strany zúčastněných byl seminář hodnocen jako přínosný.

por. Ing. Vladislava Šipková, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

1