Školení pro starosty jihomoravských obcí

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

16.05.2023 | Jihomoravský kraj
Školení pro starosty jihomoravských obcí

Pondělí, 15. května 2023 – V souladu s „Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“, schválenou usnesením vlády ČR se uskutečnilo od března do května 2023 vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu a řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v úzké spolupráci s Jihomoravským krajem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému naplánoval odbornou přípravu zaměřenou na specifika Jihomoravského kraje.

Školení se zaměřilo jednak na připravenost vzhledem k mimořádným událostem a krizovým situacím, ale současně také na jejich možná řešení a následné fáze obnovy.

Za Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje můžeme konstatovat, že se osvědčily přednášky formou případových studií, na který lze dokladovat jednak povinnosti starosty v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva, ale také možný způsob řešení dané události a v neposlední řadě způsoby součinnosti se zasahujícími složkami ve prospěch zasaženého obyvatelstva (pohotovost ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JHM, technik ochrany obyvatelstva, jednotky požární ochrany předurčené pro ochranu obyvatelstva, PANEL NNO JMK, krizový portál KRIZPORT, KRIZMAPY apod.).

Velmi kladně byla účastníky školení hodnocena ukázka zajištění nouzového přežití zasažených obyvatel (figuranti byli sami starostové), zakončená demonstrací možné stravy pro zasažené obyvatelstvo formou expressmenu, čaje a kávy.

 

plk. Mgr. Martina Koubová
vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JHM

Zdroj: HZS Jihomoravského kraje

1