Společný zásah HZS krajů při úniku nebezpečných látek

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

03.06.2018
Společný zásah HZS krajů při úniku nebezpečných látek
Ve dnech 29. – 30. 5. 2018 se v rámci projektu Bezpečné pohraničí uskutečnil další workshop na téma Společný zásah při úniku nebezpečných látek pořádaný HZS Libereckého kraje.

c.jpg

Za HZS Pardubického kraje se tohoto workshopu zúčastnili příslušníci nprap. Petr Vaněk a pprap. Josef Oliva, technici chemické a technické služby.  Během prvního dne byla prezentována tato témata: zásah na bojové chemické látky, zásah na B-Agens a zásah na radioaktivní látky.


aa.jpg

Druhý den se pokračovalo v prezentaci na téma únik průmyslových škodlivin a technická podpora přes KOPIS. Po prezentaci byla dokončena společná diskuze z předešlého večera a stanoveny další úkoly
V tomto roce ještě proběhne setkání, ve kterém budou prezentovány rozdíly v zásahu české a polské strany a pokus o sjednocení tohoto zásahu. Následně se také uskuteční společné cvičení, ve kterém bude aplikován společný postup české a polské jednotky dle nově vytvořené metodiky společného zásahu.

ViewImage-aspx.jpg
Za průběh workshopu zodpovídali kpt. Bc. Richard Michna a por. David Kořínek, DiS. z Krajského ředitelství HZS Libereckého kraje.

Zdroj:
Zuzana Mačatová, HZS Pardubického kraje
Foto: HZS Pardubického kraje

FOTOGALERIE

1