Studenti Univerzity třetího věku se vzdělávali u profesionálních hasičů v Bruntále

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Regionální

19.04.2019
Studenti Univerzity třetího věku se vzdělávali u profesionálních hasičů v Bruntále
vzde.png
Studenti univerzity třetího věku, kterou v Bruntále realizuje zdejší Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, navštívili v uplynulém dubnovém týdnu v rámci své výuky centrální hasičskou stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v Bruntále.
 
ViewImage.jpg
 
Program výuky byl zaměřen především na bezpečnost a ochranu života a zdraví v případě požáru či jiné mimořádné události. Příslušníci HZS MSK se na teoretickou výuku i praktické ukázky, včetně likvidace požáru oleje na kuchyňské pánvi, podrobně připravili.
 
ViewImage-(3).jpg
 
Senioři se zdokonalili především v nahlašování požáru na tísňová čísla, naučili se lépe porozumět systému varování a vyrozumění obyvatelstva v krizových situacích, již vědí, co si zabalit do evakuačního zavazadla a jak se chovat v případě evakuace. Po návštěvě bruntálských hasičů už znají význam požárního hlásiče a postupy při poskytování první pomoci včetně možnosti využití automatizovaného externího defibrilátoru (AED).
 
ViewImage-(5).jpg
 
Studenti se zajímali o organizaci výjezdu k zásahu počínaje vyhlášením poplachu až po návrat zasahující jednotky hasičů zpět na stanici, ale také o činnosti vykonávané v čase, kdy hasiči právě nezasahují u mimořádných událostí a prožívají svůj „druhý život“ na hasičské stanici…
 
ViewImage-(6).jpg
 
Ukázka hašení hořícího oleje v kuchyňské pánvi, kdy hasiči pro představu předvedli i zjevně špatný postup hašení plamene v pánvi nalitím vody do oleje, byla jistě přínosným zážitkem v již tak nabitém odpoledni.
 
Zdroj:
Petr Kůdela, tiskový mluvčí - HZS Moravskoslezského kraje
Foto: HZS Moravskoslezského kraje
FOTOGALERIE
1