Taktické cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

23.06.2019 | Velká Podvinice/Jihočeský kraj
Taktické cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“

Na silnici III/0224 u Střední rybářské školy v katastrálním území města Vodňany došlo dne 18. června 2019 k dopravní nehodě autobusu a cyklisty. Autobus se nachází převrácený na levém boku, přední částí ponořený v rybníku Velká Podvinice. Jeho řidič při nehodě umírá. V autobusu se přepravuje třicet osob, které utrpěly různá zranění. Taková byla výchozí situace a rozehra taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) nazvaného „AUTOBUS 2019“. 

Námět cvičení byl stanoven s ohledem na problematiku zásahu při dopravní nehodě s velkým počtem raněných. Bylo určeno k ověření přípravy složek IZS a orgánů, podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události.  Cílem bylo procvičit spolupráci složek při události s velkým počtem raněných osob a různé úrovně řízení zásahu.
Místo zásahu bylo vybráno po jednání a konzultaci složek IZS. Bylo situováno na silnici III/0224 u Střední rybářské školy Vodňany z důvodu dostatečného prostoru pro přípravu a realizaci celé akce. Den před samotným cvičením byl na místo dopraven autobus k simulaci dopravní nehody.
Velký důraz byl kladen na reálnost celého námětu a provedení.  Tomu odpovídala i profesionální příprava figurantů. Členové Oblastního spolku ČČK ve spolupráci se zdravotníky je velmi pečlivě namaskovali a instruovali o zraněních a projevech symptomů. Pro maximální přiblížení se skutečnosti byly použity reálné rekvizity. K otevřené ráně břicha naplněné a přibarvené střívko, vepřové kosti k simulaci otevřených zlomenin, vytvořilo se i tepenné krvácení se stříkající umělou krví.
Na zasahující čekalo celkem třicet připravených osob včetně malých dětí. Figuranti simulovali nejen fyzická zranění, ale i postižení psychickým traumatem. Jejich přesvědčivý výkon byl velmi podstatný pro navození atmosféry celého zásahu.
Jedním z nachystaných scénářů byl i pacient s penetrujícím poraněním, kde bylo potřeba nejprve odstranit cizí těleso, aby bylo možno transportovat raněného. Zajímavostí byli i pacienti s dynamickým vývojem zdravotního stavu, včetně změn vitálních hodnot. Od prvního kontaktu s hasiči se jim počítal biologický čas třiceti minut do úmrtí.

Průběh cvičení
Celé cvičení bylo zahájeno v deset hodin oznámením na tísňovou linku 112. Po nahlášení mimořádné události operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje informuje základní složky IZS a zároveň vyhlašuje poplach pro jednotku HZS Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, stanice Vodňany a dále místně příslušné jednotky SDH obcí Vodňany, Pražák a Bavorov.
Postupně se na místo zásahu dostavují všechny zúčastněné složky IZS a rozbíhá se celá škála činností, vedoucích k řešení této složité mimořádné události. Je rozhodnuto o rozdělení místa zásahu na tři bojové úseky - místo nehody autobusu, shromaždiště zraněných a prostor rybníka, kde je prováděna instalace norné stěny na zachycení unikajících provozních kapalin z autobusu.
Zranění jsou tříděni podle metodiky START. Mají u sebe kartičky s fyzikálními hodnotami jejich stavu, které vypovídají o závažnosti poranění a podle kterých je možno určit i optimální prioritu ošetření.
Na místě zásahu pracují i členové týmu posttraumatické pomoci z územního odboru Strakonice, kteří poskytují první psychickou pomoc zasaženým.
Cestující schopni pohybu sami vylézají rozbitým bočním sklem na levý bok převráceného autobusu. Odtud jim hasiči pomáhají slézt po žebříku na zem. Další zraněné je potřeba vyprostit z útrob havarovaného vozidla. Jsou proto zpřístupněny vylézací střešní otvory, kterými budou na nosítkách vynášeni a předáni k ošetření zdravotníkům. První zraněný je takto vyproštěn po devatenácti minutách od zahájení zásahu, poslední pak po čtyřiceti minutách. Jako poslední je vyprošťován mrtvý řidič.
V průběhu zásahu plnily složky své úkoly dle plánu provedení. Objevily se ale i skutečnosti, na které bylo potřeba operativně reagovat odlišně od připraveného scénáře. Řídící cvičení ukončil v 11:44. Následoval nástup všech zúčastněných, krátké zhodnocení průběhu a poděkování všem za aktivní a odpovědný přístup k provedení cvičení.

 

Závěr
Tematicky toto taktické cvičení navázalo na obdobné, které jsme pořádali v minulém roce na letišti u Tchořovic na Blatensku. Vzhledem k neustále rostoucímu počtu silničních dopravních nehod s tragickými následky, jsme se opět vrátili k tomuto tématu a procvičili situaci, která není svým rozsahem v našich podmínkách až tak běžná a obvyklá.
Na přípravě a provedení cvičení se podílely základní i ostatní složky IZS.  Do akce bylo zapojeno na osm desítek osob.
Cvičení bylo náročné pro všechny jak po fyzické, tak i psychické stránce. Fyzickou stránku prověřilo i panující horké počasí a velké množství zraněných. Psychickou stránku profesionální maskování zraněných, jejich herecké schopnosti vžít se do situace a sehrát roli postižených mimořádnou situací.

Námět, cíl a stanovené úkoly taktického cvičení byly dodrženy a splněny, včetně všech prací na místě zásahu dle plánu provedení. Cvičení bylo všemi účastníky hodnoceno jako vysoce pozitivní a přínosné. Výsledky poslouží ke zkvalitnění výcviku, odborné přípravy a součinnosti mezi složkami IZS.

(autor: plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice)

1