Výcvik hasičů na klidné vodní hladině

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

30.06.2024 | Vyžlovka/ Středočeský kraj
Výcvik hasičů na klidné vodní hladině
 

Od 24. do 26. června proběhla v areálu přírodního koupaliště Vyžlovka periodická odborná příprava zaměřená na práci na klidné vodní hladině, která byla určena pro příslušníky hasičských stanic Říčany a Český Brod územního odboru Kolín. 

Podle SIAŘ č. 1 ředitele HZS Středočeského kraje ze dne 16. ledna 2024 k provádění pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v roce 2024 se odborná příprava pro práci na klidné vodní hladině organizuje a provádí minimálně v rozsahu tří hodin teoretické přípravy a čtyř hodiny praktického výcviku. Odborná příprava se konala během tří dnů na osvědčeném koupališti v katastru obce Vyžlovka, kde jsou ideální podmínky pro výcvik na klidné vodě.

Hasiči si prakticky vyzkoušeli oblékání společných ochranných prostředků, mezi které patří suché obleky, záchranné vesty, přilby a různé typy házecích pomůcek. Poté si zkusili souhru posádky v raftovém člunu. Následovala jízda plavidla s motorem, zaměřená na bezpečnou manipulaci s lodí, zejména její ovládání při jízdě vpřed a zpět, přiblížení k jinému plavidlu nebo překážce, přesedání do jiného plavidla a vlečení (tlačení) druhého plavidla.

Kromě vlastní manipulace s lodí byla úkolem posádek také záchrana tonoucího a jeho následné vytažení do lodě. Další částí výcviku byla činnost s paddleboardem, který je ideálním záchranným prostředkem pro činnosti na klidné i tekoucí vodě a na zamrzlých vodních hladinách. Pomocí dvou typů paddleboardů (3x AGAMA PADDLEBOARD RESCUE a 1x komerční výrobek) si hasiči prakticky vyzkoušeli ovládání prostředku v kleče a ve stoje a poté záchranu osoby z vodní hladiny. Prakticky bylo ověřeno, že záchrana tonoucí osoby pomocí paddleboardu je rychlá, bezpečná a velice efektivní. 

Zaměstnání se účastnili i členové některých JSDHO (Jevany, Kostelec nad Černými lesy, Lensedly a Senohraby), které jsou dislokované blízko vodních ploch a toků a mají podle požárních poplachových plánů rychlejší dojezd na místo události než stanice Říčany. Jejich výcvik probíhal pod dohledem dvou členů Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, pobočného spolku Praha 15, kteří se na Vyžlovku dostavili s výjezdovým vozidlem, plavidlem s motorem a dalším záchranářským vybavením. Dobrovolní hasiči si prakticky vyzkoušeli oblékání osobních ochranných prostředků pro práci ve vodě, použití pomůcek pro záchranu tonoucí osoby a zkusili si i záchranu pomocí paddleboardu.

Organizaci výcviku a přípravu záchranných prostředků včetně plavidel zajistila stanice Říčany, centrální hasičská stanice Kolín poskytla lodní kontejner (KLO). Za možnost provedení výcviku na koupališti děkujeme vedení obce Vyžlovka (vlastník pozemku) a Školnímu lesnímu podniku v Kostelci nad Černými lesy (vlastník vodní plochy). V neposlední řadě poděkování patří také lektorům Vodní záchranné služby ČČK z Prahy 15 za zajištění výcviku pro dobrovolné hasiče.

npor. Ing. Roman Hejzlar
velitel stanice Říčany

Zdroj: Ing. Ladislav HOLOMČÍK
mediální poradce – tiskový mluvčí

HZS Středočeského kraje
1