Záchrana osoby z vrcholu sila

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

13.02.2020 | Otrokovice/ Zlínský kraj
Záchrana osoby z vrcholu sila

(13.02.2020) Profesionální hasiči ze stanice Otrokovice absolvovali prověřovací cvičení, jehož tématem byla záchrana osoby z výšky za pomocí výškové techniky a následné poskytnutí první pomoci zachráněné osobě. 

Cvičení bylo realizováno v objektu Betonárny Otrokovice, kde byla simulována událost v podobě výbuchu na vrcholu sila. Zde byl zraněn zaměstnanec firmy odlétajícím filtrem.


Cílem cvičení bylo prověřit odbornou připravenost velitele jednotky k řízení zásahu tohoto typu, akceschopnost celé jednotky a odbornou připravenost zasahujících hasičů. Dalším cílem bylo procvičit taktické postupy při tomto druhu zásahu, ověřit znalost hasebního obvodu či prověřit znalosti v poskytování první pomoci.


Společnosti tak děkujeme za poskytnuté prostory. 

Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

Zdroj: HZS Zlínského kraje
1