Zastavení úniku kyseliny chlorovodíkové z proraženého nadzemního zásobníku

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

17.05.2022 | Slatiňany/ Pardubický kraj
Zastavení úniku kyseliny chlorovodíkové z proraženého nadzemního zásobníku

Úkol pro zasahující hasiče při taktickém cvičení.

Z projíždějícího nákladního vozidla po přilehlé silnici II/358 se uvolnilo kolo, které prorazilo oplocení areálu skladu chemických látek firmy ve Slatiňanech a nárazem do nadzemního zásobníku způsobilo jeho proražení. Ze vzniklé praskliny v zásobníku vytékala uskladněná kyselina chlorovodíková, do záchytné jímky pod zásobníkem. Tato kyselina začala reagovat s usazeninami a nečistotami v jímce a vytvářela se v okolí úniku mlhovina a silný kyselý zápach. Naštěstí se tato situace nestala, ale byla námětem pro cvičení profesionálních a dobrovolných hasičů.

Havárii zpozorovali zaměstnanci pracující na venkovním stáčišti žíravin. Okamžitě informovali o události vedoucího provozu a ten okamžitě volal tísňovou linku.

Jednotky po svém příjezdu ihned provedly průzkum s vytyčením tzv. nebezpečné zóny. Simulovaný zásah byl veden v dýchacích přístrojích a přetlakových protichemických oblecích. Dále bylo nutné zatmelit prasklinu v zásobníku. Postavena musela být dekontaminační zóna s dekontaminační sprchou k očistě zasažených hasičů nebezpečnou látkou.

Velitel zásahu spolupracoval s odbornými pracovníky firmy, kteří měli znalosti o objektu i dalších skladovaných chemických látkách.

„Procvičili jsme zde součinnost hasičů v nebezpečné zóně s hasiči v přípravném, předávacím a nástupním prostoru a tím docílili zkrácení doby pobytu hasičů v protichemických oděvech a zefektivnění zásahu,“ uvedl mjr. Mgr. Petr Drápalík, velitel stanice Chrudim.

Při cvičení se hasiči seznámili s novými objekty v areálu, jejich provozem a specifiky případného technického nebo požárního zásahu.

Cvičení se účastnily jednotky profesionální z Chrudimi a dobrovolné ze Slatiňan, Chrudimi a Chrasti.

 

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí 

Zdroj: HZS Pardubického kraje

1