Na novém polygonu budou trénovat profesionální a dobrovolní hasiči

Vzdělání//Vzdělávací akce/Celostátní

19.02.2023 | Prostějov/ Olomoucký kraj
Na novém polygonu budou trénovat profesionální a dobrovolní hasiči

Výcvik hašení požárů v uzavřeném prostoru usnadní profesionálním a dobrovolným hasičům nový polygon. Díky peněžitému daru Olomouckého kraje, který musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, byly nyní zahájené přípravy pro vybudování moderního zařízení ve Středisku praktického výcviku Hamry. Nahradí tak zastaralý polygon na prostějovské stanici, který v 80. letech 20. století vybudovali sami hasiči. Nyní již neodpovídá bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Nové zařízení bude vybaveno moderními monitorovacími technologiemi. Změnou loni prošlo také středisko v Hamrech. 

Výcvikový polygon na prostějovské stanici je poplatný době svého vzniku. Svépomocí jej vybudovali hasiči v 80. letech 20. století. Naprosto nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost, je také technologicky a funkčně zastaralý. Neposkytuje zázemí pro jednotky při výcviku a ani neodpovídá hygienickým požadavkům. Stále častěji jej také musíme vlastními silami opravovat. Přesto jde o jeden ze zásadních výcvikových prvků pro profesionální a dobrovolné hasiče, který nelze při odborné přípravě a vzdělávacích kurzech vynechat.

20230216_122515.jpg20230216_122431.jpg

Nový výcvikový polygon bude vybavený moderními monitorovacími bezpečnostními prvky, součástí bude zátěžová komora i silová místnost, rovněž budou vřazeny výcvikové prvky, kterými současné zařízení nedisponuje. Konkrétní podoba, příslušné vybavení i technické řešení se připravuje. Polygon se stane součástí výcvikového střediska v Hamrech.

V polygonu se hasiči připravují na hašení požárů v uzavřeném prostoru v dýchací technice, a to za ztížených podmínek. Trénují pohyb v zakouřeném, neznámém členitém prostoru, který je protkaný množstvím překážek. To vše pod časovým i psychickým tlakem a s výraznou fyzickou zátěží. Absolvování tohoto výcviku je nutné k získání kurzu nositele dýchací techniky, bez něhož se neobejdou profesionální hasiči zařazení ve výjezdových jednotkách, naši velitelé a řídící důstojníci nebo například vyšetřovatelé příčin požáru. Kurz je nezbytný též pro určené členy jednotek sboru dobrovolných hasičů.

20230120_110507.jpgIMG-20210622-WA0021.jpg

Středisko praktického výcviku Hamry je zařízení HZS Olomouckého kraje. Loni prošla polovina areálu modernizací. Především se jednalo o snížení energetické náročnosti budovy, a to prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a výměny oken a dveří. Středisko využíváme pro praktické výcviky profesionálních a dobrovolných hasičů a od roku 2006 je zde v provozu unikátní výcvikové zařízení – flashover kontejner, který využívají hasičské sbory z celé republiky i ze zahraničí.

20221207_130622.jpg20221207_130932.jpg

Středisko slouží také k odborné přípravě příslušníků složek IZS nebo kynologů PČR, CS, VP a záchranných kynologických brigád. Probíhají zde také výcviky vyprošťování u dopravních nehod, záchrany z výšek a hloubek, stabilizace stavebních konstrukcí a postupů při záchraně osob ze zřícených budov. Zároveň zde funguje sklad materiálu pro řešení mimořádných událostí.


Zdroj: por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí 
HZS Olomouckého kraje
T: 777 420 107
T: 950 770 039
M: lucie.balazova@hzsol.cz
M: mluvci@hzsol.cz
1