False

Březen - měsíc Hasičských pohádek

Zábava//Hraji s hasiči/Soutěže a hry

09.03.2018
Březen - měsíc Hasičských pohádek

Jaké jsou linky tísňového volání? Co dělat, když v našem panelovém domě hoří? Proč první středu v měsíci houkají sirény? Jak se zachovat při bleskových povodních? Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? Soutěžte s námi. Ověřte si, že znáte správnou odpověď. Ujistěte se, že víte, jak si zachránit život! 

Hasičský záchranný sboru ČR pro Vás připravil vědomostní soutěž k prověření znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičských pohádek. Tuto knihu není možné zakoupit v obchodně, lze ji získat jen účastní v projektech a soutěžích organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR. Pro děti ji napsali sami hasiči a nádhernými obrázky je doplnil ilustrátor pan Ladislav Cabicar. Více informací o knize zde (http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-budou-cist-detem-vlastni-hasicske-pohadky.aspx)

Své odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 31. března 2018 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz.

Soutěžní otázky na měsíc březen:
1.  Můžeš rozdělávat oheň v lese?

A) Ohniště v lese být může, ale musím zajistit dostatečné množství vody pro případ rozšíření ohně mimo ohniště.
B) Ohniště v lese být nesmí. Musí být nejméně 50 metrů od lesa.
C) Ohniště v lese být může, pokud jsou přítomny alespoň tři dospělé osoby.
D) Ohniště v lese být nesmí. Mohu ho rozdělat kdekoliv na jeho okraji.

2. Varovný signál „Všeobecná výstraha“ zní:
A) Kolísavým tónem napodobující zvuk „hóří – hóří“, který se třikrát po sobě opakuje.
B) Přerušovaným tónem trvajícím 30 vteřin, bez opakování.
C) Kolísavým tónem trvajícím 140 vteřin, který se může třikrát opakovat.
D) Rovnoměrným tónem trvajícím 5 minut. 

3. Pokud se ocitneš při požáru v zakouřené místnosti:
A) Držíš se u země, chráníš si nos a ústa (nejlépe navlhčenou látkou) a pokusíš se co nejrychleji místnost opustit.
B) Otevřeš okno a dveře, aby se kouř vyvětral.
C) Zavoláš hasiče a počkáš v místnosti, aby tě hasiči našli.
D) Držíš se u země, nejlépe pod postelí nebo za gaučem, kam kouř nepůjde.

4. Jaké mimořádné události může způsobit příroda?
A) Duha, rosa a mlha.
B) Zemětřesení, sopečný výbuch a lavina.
C) Jinovatka, zatmění slunce a hrom.
D) Blesky, průtrž mračen a požár.

Správné odpovědi na soutěžní otázky v měsíci únoru byly: 1B, 2D, 3D, 4A.

1. 3. 2018 Martina Talichová

Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Foto: GŔ HZS ČR

1