False

Vědomostní soutěž o Hasičské pohádky je zpět. Soutěžní otázky na září 2017

Zábava/Hraji s hasiči/Soutěže a hry

11.09.2017
Vědomostní soutěž o Hasičské pohádky je zpět. Soutěžní otázky na září 2017
Jaké jsou linky tísňového volání? Co dělat, když v našem panelovém domě hoří? Proč první středu v měsíci houkají sirény? Jak se zachovat při bleskových povodních? Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? Soutěžte s námi. Ověřte si, že znáte správnou odpověď. Ujistěte se, že víte, jak si zachránit život! 
Hasičský záchranný sbor ČR pro Vás a Vaše děti připravil vědomostní soutěž k prověření znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičských pohádek. Tuto knihu není možné zakoupit v obchodně, lze ji získat jen účastní v projektech a soutěžích organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR. Pro děti ji napsali sami hasiči a nádhernými obrázky je doplnil ilustrátor pan Ladislav Cabicar. Více informací o knize zde (http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-budou-cist-detem-vlastni-hasicske-pohadky.aspx) 
Své odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 30. září 2017 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz. 
fgh.png

Soutěžní otázky na měsíc září 2017:
 
1. V případě velkého požáru, při kterém hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a životů:
A) Musím se pokusit požár uhasit sám, teprve když se mi to nepodaří, zavolám hasiče.
B) Odejdu do bezpečné vzdálenosti a neprodleně ohlásím požár hasičům na čísla 150 nebo 112.
C) Musím zachránit ohrožené osoby, zvířata a majetek, ostatní zavolají pomoc. 
D) Hlavně nesmím nikde překážet, odejdu pryč. 
2. Úniková cesta je:
A) Nejkratší cesta z města.
B) Přesně ta samá trasa jakou jsem vešel dovnitř, např. do obchodního centra.
C) Přesně stanovená a označená cesta, po které opustím budovu při požáru nebo při jiném nebezpečí. 
D) Jakákoliv volná trasa z budovy, kde jsou otevřené dveře. 
3. Každý ze záchranářů má své číslo. Každé telefonní číslo je označeno písmenem. Vyber možnost, ve které jsou správná spojení. 1 - Hasiči, 2 - Policie, 3 - Zdravotní záchranáři, 4 - Městská policie a A - 155, B – 150, C - 156, D - 158.
A) 1B, 2D, 3A, 4C
B) 1C, 2D, 3B, 4A
C) 1B, 2A, 3C, 4D
D) 1A, 2B, 3C, 4D 
4. Jaké látky patří mezi vysoce hořlavé (vyber celou správnou odpověď):
A) Ropné produkty, kovy a sklo.
B) PVC a kyseliny.
C) Ropné produkty a metan. 
D) Kovy, dřevo a papír. 
Správná je vždy jen jedna odpověď. 
Martina Talichová
Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Foto: generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 
1