False

Výherci předprázdninové soutěže o Hasičské pohádky

Zábava//Hraji s hasiči/Vyhodnocení

11.07.2019 | Česká republika
Výherci předprázdninové soutěže o Hasičské pohádky
(Martina Talichová) - Pro letošní školní rok skončila naše vědomostní soutěž o hasičské pohádky. 

Správné odpovědi:
1. Ohniště v lese být nesmí. Musí být nejméně 50 metrů od hranice lesa.
2C, 3D, 4A

Výherci:
Tomáš Půža, Hradec Králové
Lenka Toušová, Kostomlaty nad Labem
Edita Hrušková, Kostomlátky

Výhercům soutěže posíláme jejich ceny a budeme se na Vás těšit zase v září, tentokrát s knihou Hasičské pohádky 2.

Přejeme krásné prázdniny.

kpt. Mgr. Martina Talichová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti
odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, Praha 4
tel: +420 950 819 882
mail: martina.talichova@grh.izscr.cz
Zdroj: HZS Úvodní strana

1