False

"Den s vaší nemocnicí"

Zábava/Nabídka akcí/Hasiči vás baví

21.06.2019 | Vsetín/Zlínský kraj

V pořadí již šestý ročník „Den s vaší nemocnicí“ se uskutečnil v pátek 21. června 2019 ve Vsetíně. 

I v letošním roce připravila Vsetínská nemocnice pestrý program pro širokou veřejnost. Během dopoledních hodin do nemocnice přicházely hlavně mateřské školky a základní školy, ale také široká veřejnost.

Pro návštěvníky byla v nemocnici připravena různá nemocniční pracoviště, na kterých se mohli dozvědět základní informace, jak se zde pečuje o lidské zdraví.

Této akce se zúčastnili i profesionální hasiči HZS Zlínského kraje, stanice Vsetín. Na nádvoří nemocnice vystavili hasičský automobil a návštěvníky seznamovali s technickým vybavením vozidla, které potřebují ke zdolávání mimořádných událostí. O hasičskou techniku neprojevovali zájem jen děti, ale i nemocniční personál a široká veřejnost.

Autor: nprap. Ing. Anna Hubová, ÚO Vsetín – pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

1