False

Děkujeme Michale, znělo divadlem U hasičů.

Zábava/Kultura/Kulturně-společenská akce

18.03.2019 | Praha
Děkujeme Michale, znělo divadlem U hasičů.

Symbol české pop-music Michal David věnoval  nadaci Policistů a hasičů speciální koncertní vystoupení. V neděli 17.3.2019 se uskutečnilo vystoupení v divadle „ U hasičů „ obsahem vystoupení byly známe hity : Non Stop, Pár přátel a další …..Celé vystoupení doprovázela výborná atmosféra. Je třeba poznamenat, že Michal David vystoupil bez nároku na honorář!!!
Závěrem všichni poděkovali potleskem ve stoje a divadlem znělo „ děkujeme Michale „ .

Kdo je nadace Policistů a hasičů.
Nadace Policistů a hasičů je zřízena s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, nebo v přímé souvislosti s ní, nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.
Od roku 2018 pomáhá policistům a hasičům, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy.


Zemřeli, aby jiní žili….

Videa písniček již brzy na www. hasici.cz
zdroj : redakce hasici.cz
foto : redakce hasici.cz
1