False

Hasiči z územního odboru Vyškov připravili pro děti interaktivní dopoledne

Zábava/Kultura/Pohlednice z ...

23.09.2017
Hasiči z územního odboru Vyškov připravili pro děti interaktivní dopoledne
Hasiči z územního odboru Vyškov a krajského ředitelství ve spolupráci s Policií ČR, SDH Drnovice, hasičským sborem Hrušky u Slavkova a firmami BKR CZ s.r.o., RAMI CZ s.r.o. a Rostěnice a.s. připravili v pátek, 22. září 2017 pro děti z vybraných tříd základních škol ve Vyškově interaktivní dopoledne na své stanici. Hasiči vymysleli pro děti 12 stanovišť, na kterých děti plnily zadané úkoly, které imitovaly skutečnou práci hasičů.
33608.jpg
Záchranu osob z vody představoval bazén s vodou, do kterého se děti trefovaly házecím pytlíkem s plovoucím lanem. Děti se musely připravit k výjezdu do 2 minut - oblékaly si zásahový oděv a při tom si pomáhaly. Hasiči také připravili dekontaminační stanoviště a děti si vyzkoušely reálnou dekontaminaci hasiče. Záchrana osoby při požáru byl další úkol pro děti. Musely si nasadit vyváděcí kuklu napojenou na dýchací přístroj hasiče. Likvidace nebezpečného hmyzu imitovala plastová včelka, kterou děti, vybavené včelařskou kuklou, odchytávaly do rojáčku. Fyzickou zdatnost dětí ověřil zástupce městského ředitelství Policie ČR z Brna, který změřil dětem rychlost běhu pomocí policejního radaru. Záchranu osob při povodních si děti vyzkoušely jízdou na jednoduché lanovce. Děti si rády vyzkoušely, jaké to je sedět v zásahovém hasičském vozidle. Stánek Hasík prověřil u dětí znalost čísel tísňových volání a rozlišení bezpečnostních složek. Spolupráce hasičů u požáru imitovalo hašení malých domečků, kdy jedno dítě hasilo a druhé pumpovalo vodu do hadic ze džberové stříkačky. Rozptýlení děti nalezly ve skákacím hradu, který byl nepřetržitě obsazen. Ropné havárie hasiči řeší velmi často, děti si proto vyzkoušely sběr sorbentu z hladiny rybníka představovaného malým bazénkem. Odměnou dětem byly drobné dárkové předměty a také chutná svačina s limonádou. Na závěr děti sledovaly skvělou souhru mladých hasičů z Drnovic při požárním útoku.

33612.jpg
Akce se velmi vydařila a splnila cíl všech organizátorů. Děti jsme aktivně zapojili do plnění úkolů a přitom jim vhodnou formou přiblížili činnost hasičů u zásahu.  
 
plk. Ing. Václav Kovář
ředitel územního odboru Vyškov
 
1